Više

  45. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Pod predsjedanjem Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP danas (14.05.) održana je 45. sjednica Vlade ŽP u dvorani za sjednice Školskog centra u Orašju.
  Na zasjedanju je donesenom odlukom Anamarija Čolić, diplomirani pravnik iz Odžaka, imenovana za vršitelja dužnosti Županijskog pravobranitelja.
  VODOPRIVREDA
  Usvojen je Program utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu. Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu, za Grantove za vodoprivredu iznose 150.000,00 KM. Programom je planirano sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije ili sanacije vodovodne / kanalizacijske mreže u općinama Odžak i Domaljevac-Šamac u iznosu po 50.000,00 KM i JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje (izgradnja, rekonstrukcija, poboljšanje i proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže, u iznosu od 50.000,00 KM).
  NABAVA UNIFORMI I OPREME ZA POLICIJU
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o davanju suglasnosti MUP-u za provođenje postupka javne nabave robe – uniformi i opreme za policijske službenike (predviđena su sredstva u iznosu od 60.000,00 KM bez uračunatog PDV-a).
  ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ŽP
  Vlada je usvojila Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽP za 2019. godinu. Ukupni prihodi i primici u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 16.135.836,68 KM. Ukupni rashodi i kapitalni izdaci u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 15.767.582,58 KM. U 2019. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 368.254,10 KM. -Proračun je bio uravnotežen, što je dalo mogućnost Zavodu da sve obveze uredno servisira, naglasio je ravnatelj Josip Vidović. Usvojen je i Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2020. godinu, prema kojem prihodi i primici iznose 16.115.000,00 KM, koliko iznose rashodi i kapitalni izdaci. Izraženo je očekivanje nastavljanja financijske stabilnosti Zavoda, kako bi se izvršile sve obveze prema zdravstvenim ustanovama.
  ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE
  Vlada ŽP prihvatila je izvještajna i programska dokumenta Županijske bolnice u Orašju, Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2019. g. i Plan i program za 2020. g., o čemu je pojašnjenje kazao ravnatelj dr. Perica Jelečević.
  Županijska je bolnica organizirana sa šest odjela (111 postelja). Ima 175 stalno uposlenih od kojih je 127 medicinska djelatnika među kojima je 18 liječnika specijalista, tri liječnika opće prakse i pet liječnika na specijalizaciji. Tijekom 2019. g. hospitalizirano je 2.217 pacijenata. U ambulantama je izvršeno oko 95.000 raznih specijalističkih zdravstvenih usluga. Ravnatelj dr. Jelečević istaknuo je ulaganje u opremu od blizu 300.000,00 KM, najviše za dva sanitetska vozila i za aparat u operacijskoj dvorani. Prihod Bolnice iznosio je u 2019.godini 7.168.000 KM, a rashodi 7.299.000 KM od čega se najveći trošak (72,42%) odnosi na brutoplaće. Gubitak je minimalan, ocijenio je ravnatelj.
  Ministar zdravstva i socijalne politike Damir Živković pohvalio je rad bolnice i osobito ravnatelja. -Uloga vodećeg čovjeka bolnice osobito je bila zamjetna u vremenu koronavirusa kada je u prvom trenutku bojazni zdravstvenih djelatnika od nove bolesti, prvi zbrinuo oboljelu pacijenticu zaraženu koronavirusom. Osobito u ovakvim kriznim situacijama kakva je pandemija vidimo koliko nam znači Bolnica, stoga je neophodno nastaviti ulaganje, kako u opremu tako i u mlade kadrove, ali i pronaći novi model financiranja zdravstvenih ustanova, kazao je ministar Živković.
  Predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić istaknuo je važnost bolničke ustanove i ukupnog zdravstva. -Očekujem da se nastavlja ovakav trend profesionalnog rada u kojem treba maksimalno ulagati u edukaciju kadrova, ali i u bolničku opremu jer korona je zaustavila započete promjene u zdravstvu. “Priča” o pandemiji još nije završena, pa će se i dalje biti krajnje oprezno, i donositi mjere vezane za pandemiju sukladno situaciji, naglasio je uz ostalo predsjednik Topić.
  -Poboljšana dostupnosti zdravstvene zaštite ostaje i dalje naš imperativ, obrazovanje, osposobljavanje kadrova, online uvezanost, a očekujem također iznačajnu donaciju, novi CT uređaj od RH vrijedan milijun maraka, kazao je ravnatelj dr. Jelečević.
  ZA REGIONALNE CESTE
  Dana je suglasnost Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave – radovi na sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta u Županiji Posavskoj. Procijenjena vrijednost javne nabave je 340.000,00 KM bez PDV-a.
  ZA ŠKOLE I KULTURU
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radova utopljavanja objekta Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku. Procijenjena vrijednost predmetne nabave radova iznosi cca 87.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti u iznosu od 10.800,00 KM.
  VJERSKE ZAJEDNICE
  Usvojen je Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2020. godinu za pet programa predviđena su sredstva u iznosu od 250.000,00 KM.
  RAZNO
  Vlada ŽP donijela je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem tri javna poziva za: odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine, odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec travanj 2020. godine te dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate dijela neto plaće za mjesec travanj 2020. godine. Za rad Povjerenstva nema financijske naknade.
  Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave roba – plin, kao i za provedbu postupka zajedničke javne nabave roba – auto guma i akumulatora za potpisnike Sporazuma o provedbi postupka zajedničke javne nabave.
  U prilog uštede proračunskih sredstava usvojen je zaključak o neisplati naknada za rad radnih tijela koja imenuje Vlada ŽP i rukovoditelji županijskih tijela državne službe za mjesec travanj i svibanj 2020. g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti