Više

  48. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas (28.3.2024.g.) u Orašju je održana 48. sjednica Vlade ŽP.
  PRIHVAĆENA LISTA REFORMI EUROPSKE KOMISIJE
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Liste reformi Europske komisije s kvalitativnim i kvantitativnim koracima za implementaciju. Sukladno dokumentu Europske komisije „Plan rasta za zapadni Balkan“ od 8.11.2023. godine predviđen je određeni plan reformi i provedbenih aktivnosti koje je potrebno implementirati na svim razinama vlasti u BiH, tako i u Županiji Posavskoj, a sve u svrhu utvrđena prvog nacrta Reformske agende za BiH. Proces utvrđivanja plana reformi odvija se u okviru Radnog tima BiH za izradu Plana reformi za provedbu Plana rasta za Zapadni Balkan, te u Koordinaciji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.
  UREDBA O REGISTRU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
  Vlada Županije Posavske donijela je Uredbu o registru državnih službenika i namještenika uposlenih u tijelima vlasti Županije Posavske. Stupanjem na snagu Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj stvorena je obveza uspostave Registra državnih službenika. Uspostavom Registra državnih službenika došlo bi do efikasne, kvalitetne i pravovremene izrade izvješća o stanju kadrova, planiranja i realizacije procesa zapošljavanja državnih službenika i namještenika, te bi se osigurala transparentnost i prevencija nastanka korupcije. Vodeći se preporukama Europske komisije o harmonizaciji službeničkog sustava u FBiH i preporukama Podgrupe za reformu javne uprave u BiH o kreiranju informacijske platforme za upravljanje ljudskim resursima, uspostava Registra državnih službenika i namještenika je temelj za svaki daljnji rad na reformi javne uprave u Županiji Posavskoj. U Registar se upisuju državni službenici i namještenici uposleni u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, općinama i gradu na području Županije Posavske, sudovima, Skupštini Županije Posavske i drugim tijelima i službama iz članka 81. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, utvrđuju se podaci o tijelima vlasti i državnim službenicima i namještenicima koji se evidentiraju u Registru, određuje način pribavljanja podataka potrebnih za upis u Registar i uređuju druga pitanja koja se odnose na Registar, sve u cilju osiguranja jedinstvenog sustava vođenja Registra u Županiji Posavskoj.
  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2023.
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu, kao i Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu. U 2023. godini ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 63.669.641 KM ili 99,02% ukupnog plana za 2023. godinu, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 64.064.275 KM ili 97,90% ukupnog plana za 2023. godinu.
  Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2023. godini iznose 660.000 KM. U proračunskoj 2023. godini na tekuće pričuve utrošeno je 646.612 KM, što iznosi 97,97% ukupno planiranih sredstava za navedene namjene. Oba financijska dokumenta bit će proslijeđena u skupštinsku proceduru.
  SANACIJA I REKONSTRUKCIJA REGIONALNIH CESTA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radovi na sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2024. godinu. Procijenjena vrijednost javne nabave je 403.000,00 KM bez PDV-a.
  NABAVA VATROGASNOG VOZILA
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite za provedbu postupka javne nabave roba teretno vatrogasno vozilo. Procijenjena vrijednost javne nabave je 200.000,00 KM bez PDV-a.
  ODLUKE, RJEŠENJA, ZAKLJUČCI
  Usvojena je Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja Županijske bolnice u Orašju za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2023. godine koje će biti proslijeđeno Federalnom ministarstvu zdravstva.
  Usvojeno je Rješenje o godišnjoj ocjeni rada ravnatelja policije.
  Usvojena je Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu s pozicije Grant političkim strankama. Iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM.
  Usvojen je Zaključak o iskazivanju spremnosti pristupanja kolektivnom ugovoru. Ovim Zaključkom Vlada Županije Posavske iskazuje spremnost pristupanja Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uz neprihvaćanje članka 24. stavak 4., članka 25. stavke 1. i 2., članka 27.1) i članka 36. stavak1.
  ODOBRAVANJE PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
  Usvojena je Odluke o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu s pozicije Grant za udruge roditelja djece s posebnim potrebama u ukupnom iznosu od 130.000,00 KM.
  Usvojena je odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024.g. Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore socijalno ugroženim kategorijama umirovljenika Županije Posavske u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM za tri udruge umirovljenika, Grada Orašja i općina Domaljevac Šamac i Odžak.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti