Više

  48. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP, 04.06.2020. godine održana je 48. sjednica Vlade ŽP.
  Na zasjedanju je Vlada usvojila Odluku o prenamjeni sredstava od prihoda od neizravnih poreza na ime financiranja autocesta u Federaciji BiH, prihoda od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta i posebnih naknada za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila razgraničenih na dan 31.12.2019. g. za saniranje zdravstvenih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja nepogode. Iznos namjenskih sredstava iz prethodnog stavka utvrditi će se u Izmjenama i dopunama Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu, te se isti može koristiti do 30.07.2020. godine.
  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ŽP
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu. Zbog značajnog smanjenja prihoda uzrokovano pandemijom koronavirusa, smanjeni su svi prihodi, što je uzrokovalo i predloženi rebalans proračuna. Izražena su očekivanja financijske potpore iz vanjskih izvora financiranja. Usvojenim Izmjenama i dopunama Proračuna za fiskalnu 2020. godinu ukupno planirani prihodi, primici i financiranje iznose 43.586.850 KM, dok su rashodi i izdaci planirani u iznosu od 43.579.840 KM. Usvojen je i prateći dokument usvojenog rebalansa, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavke za 2020. godinu. Oba dokumenta proslijedit će se u skupštinsku proceduru.

  Na zasjedanju je usvojena Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu s pozicije Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, općinama Županije Posavske za pružanje financijske potpore u provođenju mjera zaštite i spašavanja izazvane pojavom koronavirusa (Covid-19) – pomoć za hranu i lijekove socijalno ugroženim obiteljima, u iznosu od 12.000,00 KM.
  ZA GOSPODARSTVO
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. Predložena Odluka je jedna od aktivnosti u cilju provođenja mjera predloženih u dokumentu „Informacija o stanju gospodarstva Županije Posavske s prijedlogom mjera za smanjenje utjecaja i saniranje posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID -19)“.
  Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine. Usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava po provedenom Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec travanj 2020. godine. Time je omogućen početak isplate pomoći poduzećima i obrtima sukladno rezultatima dva javna poziva.

  Vlada je Rješenjem imenovala petočlano Povjerenstvo za odabir korisnika na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, po javnim pozivima za prikupljanje prijava za: odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec svibanj 2020. godine, dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate dijela neto plaće za mjesec svibanj 2020. godine, te dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate dijela neto plaće za mjesec lipanj 2020. godine.
  Ministar Dragutin Živković informirao je dodatno Vladu o pozitivnim učincima pomoći koje je Vlada ŽP usmjerila preko resornog ministarstva gospodarstvu ŽP na očuvanju radnih mjesta.
  ZA KULTURU I VJERSKE ZAJEDNICE
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu na ime realizacije kulturnih programa i aktivnosti u iznosu od 2.700,00 KM. Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu na ime obnove sakralnih objekata i realizacije programa vjerskih zajednica u ukupnom iznosu od 27.000,00 KM.
  IZVJEŠĆA O RADU
  Razmatrana su i usvojena izvještajna dokumenta za 2019. godinu županijskih institucija koje su pojasnili ravnatelji: Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcije poslove (pojasnila Mara Dabić), Izvješće o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći Odžak ( pojasnila Melita Huseinović), Izvješće o radu Županijske uprave civilne zaštite (pojasnio Ilija Jezidžić) i Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Odžak (pojasnila pravobraniteljica Anamarija Čolić). Dokumenti se prosljeđuju u skupštinsku proceduru.
  NERADNI DAN 11.lipnja (Tijelovo)
  Županijska Vlada donijela je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske kojim se četvrtak 11. lipnja 2020. godine (Tijelovo), kršćanski blagdan proglašava neradnim danom. Neradni dan se odnosi na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti