Više

  56. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas je održana 56. sjednica Vlade Županije Posavske.
  NACRTI ZAKONA O JAVNIM PRIREDBAMA I O MIRNOM OKUPLJANJU
  Vlada je utvrdila Nacrt zakona o javnim priredbama kojim vrši se usklađivanje s međunarodnim ugovorima sklopljenim na razini Vijeća Europe, odnosno Ujedinjenih naroda: Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima; Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Javna priredba podrazumijeva okupljanja organizirana radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane djelatnosti koja, s obzirom na očekivani broj sudionika ili karakter priredbe, zahtijeva poduzimanje dodatnih mjera osiguranja.
  Vlada je utvrdila Nacrt zakona o mirnom okupljanju. Razlozi donošenja su uvođenje poštivanja europskih standarda o slobodi udruživanja i mirnog okupljanja, što predstavlja obvezu Županije Posavske u ispunjenju 14 prioriteta utvrđenih u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo Europskoj uniji iz 2019.godine. Nacrt zakona o mirnom okupljanju sadrži najprihvatljivija zakonska rješenja u ovoj oblasti, a s ciljem osiguranja poticajnog okruženja za civilno društvo.
  ODLUKE
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore vjerskoj instituciji za sufinanciranje uređenja pristupnog puta i parkirališta župnog dvorišta župe Žalosne Gospe Čardak u iznosu od 20.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o izboru najboljeg ponuditelja u postupku javne nabave radova na izgradnji vatrogasnog doma u Donjoj Mahali kojom je izabran ponuditelj „Vinković“ d.o.o. Oštra Luka, čija ponuda iznosi 349.000,00 KM bez PDV-a.
  Vlada je donijela Odluku o izboru najboljeg ponuditelja u postupku javne nabave radova uređenja terase na prvom katu zgrade Vlade Županije Posavske u Orašju kojom je izabran ponuditelj Građevinski obrt „Porobić gradnja“ Ugljara čija ponuda iznosi 8.306,00 KM bez PDV-a.
  Donesena je Odluka o pokretanju postupka imenovanja Županijskog pravobranitelja. Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske provest će postupak imenovanja Županijskog pravobranitelja putem javnog natječaja.
  Usvojena je Odluka o korištenju sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant neprofitnim organizacijama i udrugama građana u iznosu od 80.000,00 KM. Sredstva će se dodijeliti putem javnog poziva koji će biti podijeljen u dva LOT-a. Vrijednost LOT 1 iznosi ukupno 55.000,00 KM i namijenjen je za financiranje redovnih aktivnosti i projekata neprofitnih organizacija i udruga građana, dok je vrijednost LOT 2 ukupno 25.000,00 KM i namijenjen je za financiranje kapitalnih investicija neprofitnih organizacija i udruga građana.
  RJEŠENJA
  Usvojeno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu neprofitnim organizacijama i udrugama građana kojim se imenuju Zvonko Marković za predsjednika, za članove Marko Živković, Antonio Pepić, Pavo Čičić i Ismet Mehić, te za tehničku osobu Kata Prgić.
  Vlada je usvojila Rješenje o imenovanju Povjerenstva državne službe za prizive kojim su imenovani Ana Živković, za predsjednika, Nermin Oručević i Katarina Baotić za članove, a administrativno-tehničke poslove Anica Jurić, u svojstvu tehničke osobe.
  Usvojeno je Rješenje o imenovanju Županijskog muzejskog povjerenstva kojim se imenuju Mario Oršolić za predsjednika, a za članove Zorica Raguž-Osmanagić i Antonio Pepić.
  Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za koncesije kojim su na mandatni period od pet godina imenovani Zrinka Bilušić za predsjednika, Vesna Stanić za zamjenika predsjednika, za članove Mirzeta Alić – Topolović, Josipa Marković i Blanka Ćošković, a za tajnika je imenovana Katarina Paradžik.
  Usvojena su rješenja o imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske kojim se imenuju Josip Vidović za ravnatelja i Sanela Bajrić za zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na razdoblje od četiri godine.
  Doneseno je Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Županije Posavske kojim se imenuje Ivana Lovrić za voditelja, za članove Anita Lemut, Ružica Leovac, Pavo Živković, Andrija Blažević, Goran Bomelić, Nebojša Purić, Renata Župarić, Branislav Milić, Jasminka Kadić, Sadija Subašić, Marko Lubina, Mirjana Koturić, Ivan Nedić, Marija Zečević, Kata Mišković i Danijela Huremović.
  Usvojeno je Rješenje o imenovanju Readmisionog tima Vlade Županije Posavske kojim se imenuju za županijske koordinatore Marijan Marošević i Ivo Kovačević, za članove Zvonko Marković, Josip Marković, Marko Oršolić, Marko Barukčić, Matijas Abramović, Ivica Džijan, , Said Karić i Ružica Leovac.
  Vlada je donijela Rješenje o imenovanju županijskog Povjerenstva za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća kojim se imenuju Ilija Jezidžić za predsjedavajućeg, te za članove Pavo Čičić, Mario Stanić, Mirzeta Alić-Topolović, i Ana Dominković.
  ZAKLJUČCI
  Usvojen je Zaključak o dostavi informacije o uspostavi financijskog upravljanja i kontrole kojim se zadužuju svi proračunski korisnici Županije Posavske da dostave informaciju o statusu uspostave financijskog upravljanja i kontrole s danom 30.6.2024. g. i Zaključak o dostavi informacije o izradi plana borbe protiv korupcije i plana integriteta kojim se zadužuju svi proračunski korisnici Županije Posavske da dostave informaciju o tome jesu li izradili plan borbe protiv korupcije i plan integriteta s danom 30.6.2024. g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti