Više

  57. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Danas (03.09.) u Vladi ŽP u Orašju održana je 57. sjednica Vlade uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP, na kojoj je usvojena Odluka o modelima organizacije nastave za školsku 2020./21. godinu s higijensko-epidemiološkim uputama.
  POČETAK ŠKOLSKE GODINE
  -Ministarstvo prosvjete znanosti kulture i sporta Županije Posavske izradilo je prijedlog Odluke o modelima organizacije nastave za školsku 2020./21. godinu s higijensko-epidemiološkim uputama slijedom trenutne situacije na području Županiji Posavskoj nastale zbog proglašene pandemije korona virusa SARS-COV-2 (COVID-19) i obveze stanovništva na poštivanje svih epidemioloških mjera, koje odredi Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije. Ministarstvo je razradilo dva modela organizacije nastave u osnovnim i srednjim školama na području Županije Posavke koji osiguravaju ravnotežu između prava na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu djeteta/učenika uz poštivanje mjere držanja socijalne distance između učenika, učitelja/nastavnika i ostalih osoba u školi a s ciljem kvalitetnog odgovora na epidemiološku situaciju, naglasila je ministrica Ana Andrić. U izjavi za medije ministrica Andrić je nakon Vlade pojasnila detalje održavanja nastave u školama Županije Posavske.
  SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima. Odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 150.000,00 KM, na ime sufinanciranja nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola na području Županije Posavske, od 1. do 9. razreda u školskoj 2020./2021. godini. Iznos sufinanciranja nabavke udžbenika iznosi 100,00 KM po učeniku.
  PRAVO VJEŽBENIKA NA NAKNADU ZA PRIJEVOZ I TOPLI OBROK
  Vlada ŽP usvojila je Uredbu o izmjeni uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plaće. Budući su pojedina ministarstva i stručne službe Vlade ŽP u postupku ili su završili postupak prijema vježbenika, uočeno je da propisima Vlade ŽP nije uređeno da i vježbenicima pripada pravo na naknadu za prijevoz na posao i sa posla , kao i pravo na naknadu za ishranu u vrijeme rada (topli obrok). Izvršit će se izmjene važeće Uredbe kako bi se na taj način stvorilo pravno uporište za ostvarivanje navedenih naknada, rečeno je u pojašnjenju Uredbe koja se primjenjuje od 01.08.2020.g.
  NACRT PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju nacrta Plana upravljanja otpadom Županije Posavske za period 2020.-2025.godina kojeg je pojasnio ministar Anes Osmanović. O nacrtu Plana Ministartvo prometa, veza i zaštite okoliša provest će javnu rasprava u roku od 30 dana od dana objave nacrta Plana na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu za sufinanciranje radova na sanaciji deponije u Orašju. Usvojenom Odlukom iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu odobreno je izdvajanje sredstava Javnom poduzeću „Komunalac“ d.o.o. Orašje za sufinanciranje radova na sanaciji deponije u Orašju iznosu od 5.000,00 KM. Intervencija je žurna jer je nedavno došlo do požara na toj lokaciji.
  POVJERENSTVA
  Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za: podršku novoosnovanim obrtima, podršku novoosnovanim poduzećima i sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba. Također je doneseno i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na pozicijama Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, temeljem javnih poziva za: regresiranje kamata na investicijske kredite, kredite za obrtna sredstva, krediti za refinanciranje investicijskih kredita i financijski leasing te sufinanciranje nabavke osnovnih sredstava.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti