Više

  58. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas je održana 58. sjednica Vlade Županije Posavske.
  KAPITALNI GRANT ZA VODOPRIVREDU
  Usvojena je Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu u iznosu od 300.000,00 KM za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata za iskorištavanje voda, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz navedene objekte, te za realizaciju projekta koji se odnose na vodoprivredu.
  GRANT NIŽIM RAZINAMA VLASTI
  Vlada je usvojila Odluku o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu s pozicije Grant nižim razinama vlasti u iznosu od 800.000,00 KM. Sredstva su dodijeljena sukladno rezultatima javnog poziva. Ministarstvo financija Županije Posavske će sklopiti ugovore o dodjeli sredstava s općinama, gradom i mjesnim zajednicama.
  JAVNE NABAVE
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Županjskoj upravi civilne zaštite za provođenje postupka javne nabave za nabavku vatrogasne opreme za zajedničku profesionalnu vatrogasnu postrojbu Županije Posavske koja obuhvaća nabavu jakni i hlača. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 48.000,00 KM bez PDV-a.
  Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave radova na sanaciji i rekonstrukciji krova na zgradi Vlade Županije Posavske i Odluku o pokretanju postupka javne nabave radova na sanaciji i rekonstrukciji krova na zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju. Radovi uključuju demontažu postojećeg i postavljanje novog krova. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 175.000,00 KM bez PDV-a.
  Donesena je Odluka o razrješenju člana i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj kojom Ahmer Škrijelj razrješava se dužnosti člana i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Posavskoj, s danom 30.6.2024. godine, na osobni zahtjev.
  PRIJEVOZ UČENIKA
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Gradu Orašje, Općini Odžak i Općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske za svibanj u školskoj 2023./2024. godini u iznosu od 48.915,83 KM (Grad Orašje 14.099,34 KM, Općina Odžak 28.796,00 KM i Općina Domaljevac-Šamac 6.020,49 KM).
  PREKOGRANIČNA SURADNJA
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu osnovnim školama u svrhu ispunjenja ugovornih obveza iz Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 61.184,71 KM (Osnovna škola Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali u iznosu od 35.267,26 KM i Osnovna škola Stjepana Radića u Boku u iznosu od 25.917,45 KM).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske u svrhu ispunjenja ugovornih obveza iz Programa prekogranične suradnje između republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM.
  BESPLATAN PRIJEVOZ PUTNIKA
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske u svrhu financiranja troškova besplatnog autobusnog prijevoza putnika na relaciji Odžak-Domaljevac-Orašje za razdoblje srpanj-listopad 2024. godine u iznosu od 15.000,00 KM.
  ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE ŽP
  Vlada je usvojila Rješenje o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske. Razlog za donošenje Rješenja o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite je donošenje nove Odluke o načinu imenovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe i prijedlog Crvenog križa Županije Posavske, da se za novog člana Stožera imenuje Ivo Filipović umjesto Marijana Filipović, kojem je prestao radni odnos., pojasnio je ravnatelj Županijske uprave civilne zaštite Ilija Jezidžić.
  ZAKLJUČCI
  Usvojen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstava za izbor državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.
  Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru gospodarstva, rada i prostornog uređenja za donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za razmatranje prispjelih prijava po Javnom pozivu za podnošenje prijave za upravitelja zgrade.
  Usvojeni su zaključci o davanju prethodne suglasnosti ministru branitelja za utvrđivanje naknade članovima povjerenstva za provedbu postupka za ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala i lijekove i članovima povjerenstva za provođenje javnog natječaja.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti