Više

  7. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (19.04.) održana 7. sjednica Vlade Županije Posavske.
  U 2022. G. POVEĆANI POTICAJI ZA GOSPODARSTVO
  Usvojena je Informacija o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, Grant za razvoj turizma i Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetničke infrastrukture u 2022. godini. U brojnim programima zamjetni su pozitivni trendovi u gospodarstvu u 2022. g., a svojim povećanim poticajnim sredstvima prema gospodarstvu Vlada ŽP kod mnogih je doprinijela stabilnosti poslovanja i zapošljavanja, naglasio je ministar Dragutin Živković.
  PROJEKTI GRANTA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 180.000,00 KM
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za zaštitu okoliša. Za realizaciju ovog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM.
  Planirano je sufinanciranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije u kućanstvima i toplinskih pumpi u postojećim individualno stambenim objektima na području ŽP (80.000,00 KM), a korisnici fizičke osobe vlasnici individualnih stambenih objekata. Sufinancirat će se projekti za unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom, izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže) u iznosu od 60.000,00 KM, projekti i aktivnosti na promociji zaštite okoliša i prirode (20.000,00 KM) i sredstva tekuće pričuve za pomoć projektima i programima u području zaštite okoliša iznose (20.000,00 KM), pojasnio je ministar Pero Radić.
  GRANT ZA KULTURU U IZNOSU OD 150.000,00 KM
  Županijska vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2023. godinu na poziciji Grant za kulturu. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu Županije Posavske za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM. Radi se o pet programa vezanim za održavanje manifestacija, projekti obnove i izgradnje kulturnih objekata, obnove kulturnog naslijeđa i zaštite nematerijalnog povijesnog naslijeđa, programi likovne, kazališne, kinematografske, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti, sufinanciranje izdavačke djelatnosti, naglasila je u pojašnjenju ministrica Ana Andrić.
  IZVJEŠTAJNA I PROGRAMSKA DOKUMENTA
  U okviru razmatranja izvještajnih i programskih dokumenata županijskih institucija usvojeni su zaključci o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske i Programa rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2023. godinu koje je dodatno pojasnio ravnatelj Josip Vidović. Povećana su sredstva kojima su povećana i prava osiguranika, te praćene financijske potrebe zdravstvenih ustanova i ostvarena stabilna financijska godina, rečeno je tijekom zasjedanja Vlade. -Povećana su prava pacijenata, idemo u proširenje pozitive liste lijekova, još je potrebno povećati zdravstvene usluge prema pacijentima, te dovršiti posao e-izkaznica, naglasio je ministar Damir Živković.
  NAGLAŠEN ZNAČAJ ŽUPANIJSKE BOLNICE
  Usvojeni su i zaključci o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice u Orašju za 2022. godinu i Plana i programa rada Županijske bolnice u Orašju za 2023. godinu koje je dodatno pojasnio prim. dr. med. Perica Jelečević.
  -Teško vrijeme korone je iza nas u kojem je bolnica odigrala značajnu ulogu jer je zbrinula sve pacijente, i uz sve to tri puta smanjila dug prema dobavljačima. Našim pacijentima je omogućeno liječenje u vrhunskim klinikama u RH, i uopće je odlična suradnja sa bolnicama u RH. Prisutan je deficit stručnih medicinskih kadrova kao i na drugim područjima, a imperativ nam je na zanavljanju zdravstvene opreme, neki su od naglasaka pojašnjenja izvješća ravnatelja dr. Jelečevića. -Pomoć Vlade ŽP neće izostati za oblast zdravstva, te Županijsku bolnicu Orašje kroz sufinanciranje zanavljanja neophodne zdravstvene opreme kao te posebne pomoći za deficitarne kadrove u zdravstvu, naglasio je predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić.
  ŽUPANIJSKO PRAVOBRANITELJSTVO ODŽAK
  Usvojen je zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog pravobraniteljstva Odžak kojeg je dodatno pojasnila pravobraniteljica Anamarija Čolić.
  RAZNO
  Doneseno je Rješenje o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske, budući je imenovana nova županijska vlada na mandat od 4 godine.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva branitelja Županije Posavske.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2023. godinu za dospjele a neizmirene obveze prema uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine za tri djelatnika u ukupnom iznosu od 7.522,93 KM.
  Doneseno je Rješenje o imenovanju predstavnika Županije Posavske u radnu grupu za izradu Prijedloga zakona o razvojnoj i humanitarnoj pomoći Bosne i Hercegovine trećim zemljama (Katica Baotić).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti