Više

  96. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (16.09.) održana je sjednica Vlade na kojoj je Vlada utvrdila Nacrt zakona o turizmu Županije Posavske. Zakonom se uređuje način i uvjeti za obavljanje turističke djelatnosti, subjekti koji se mogu baviti turističkom djelatnošću, organizacija i rad Turističke zajednice Županije Posavske, način njezinog financiranja i poslovanja, planiranje i razvoj turizma na području Županije Posavske, rad i obveze putničkih agencija na području Županije, kao i nadzor nad provođenjem ovog Zakona.
  GOSPODARSKA DRUŠTVA

  Vlada Županije Posavske je usvojila prijedlog uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Županije Posavke. Uredbom se određuje tijelo vlasti nadležno za vršenje ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Županije Posavske, pojam gospodarskog društva, prijenos nadležnosti, način vršenja ovlasti, vođenje evidencija i druga pitanja u svezi s vršenjem ovlasti.
  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
  Na sjednici je usvojeno nekoliko odluka iz resora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu. Usvojena je i Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu (izgradnja i održavanje zaštitnih vodnih objekata objekata za odvodnjavanje, kao i ostalih aktivnosti vezanih za poslove upravljanja vodama).
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu (Programom utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu, utvrđeni su projekti iz oblasti zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta koji će se financirati sredstvima u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM). Usvojenom Odlukom o odobravanju korištenja sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2021.godinu odobrava se korištenje sredstava iz Kapitalnog granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu u iznosu od 100.000,00 KM.
  NABAVKA UDŽBENIKA, SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu nedostajućih 16.100,00 KM u svrhu sufinanciranja nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola na području Županije Posavske od 1. do 9. razreda u školskoj 2021./2022. godini. Za ove je namjene ranije odobreno 150.000,00 KM ili 100,00 KM po učeniku.
  Usvojena je Odluka o preuzimanju obveze sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske u razdoblju rujan – prosinac u školskoj 2021./2022. godini. Ovom Odlukom Vlada Županije Posavske Vlada preuzima obvezu sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske u razdoblju rujan – prosinac u školskoj 2021./2022. godini u iznosu od 50% stvarnih troškova.
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o unosu i raspoređivanju transfera u Proračun Županije Posavske za 2021. godinu temeljem Ugovora o dodjeli financijske potpore projektu, zaključenog između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku.
  Ministarstvo prosvjete znanosti kulture i sporta Županije Posavske izradilo je prijedlog Odluke o Pedagoškim standardima za srednje obrazovanje s ciljem osiguranja jednakih odgovarajućih pedagoških i materijalnih uvjeta u svim srednjim školama na području Županije Posavske, koju je danas Vlada Županije Posavske usvojila.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Hrvatskoj Akademiji znanosti i umjetnosti u BiH (20.000,00 KM) u svrhu pomoći.
  ZAKLJUČAK, ODLUKE
  Usvojen je Zaključak o ovlaštenju predsjednika Vlade Županije Posavske Đure Topića da u ime Vlade Županije Posavske s Federalnim ministarstvom financija zaključi Ugovor o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH.
  Usvojena je Odluka o preraspodijeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu između Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske i Županijskog pravobraniteljstva.
  Usvojena je Odluka o odobravanju proračunskih sredstava centrima za socijalni rad u Županiji Posavskoj za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad ( 9.000,00 KM) kao i sredstva od 2.580,00 KM na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka prodaje pokretnih stvari (tri vozila) zbog dotrajalosti i neisplativosti održavanja.
  Županijska vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave usluga obveznog osiguranja motornih vozila, kao i Odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave roba krutog goriva.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti