Više

  Aktualno iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

  Najčitanije

  Približavanjem 1. listopada, kao krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na većinu vrsta federalnih novčanih potpora, u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske intenzivirale su se aktivnosti na zaprimanju i obradi istih, te na pružanju pomoći poljoprivrednim proizvođačima pri kompletiranju zahtjeva i popunjavanju propisanih obrazaca koje dostavljaju Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva radi ostvarivanja prava na novčane potpore po modelu ruralnog razvoja i modelu ostalih vrsta potpora.

  Također, učestali su i upiti poljoprivrednih proizvođača o propisanoj minimalnoj količini poljoprivrednih proizvoda koji se moraju prodati, a koji predstavlja jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na federalnu novčanu potporu.

  Započela je žetva i berba jesenskih usjeva, prvenstveno ratarskih kultura (soje i kukuruza), ali i povrća i voća. Zbog umanjenih prinosa na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima nastalim kao posljedica djelovanja visokih temperatura i smanjene količine padalina (suše) proizvođači strahuju da neće moći ispuniti uvjet o prodaji minimalne količine proizvoda po jedinici površine.

  Podsjećamo, da je člankom 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/17, 34/17-Isp., 55/17, 56/18, 24/20 i 32/21) propisano da poljoprivredni proizvođači (klijenti) koji su zasnovali proizvodnju na području općine ili grada na kojima je proglašeno stanje elementarne nepogode u tekućoj godini, oslobađaju se dostavljanja dokaza za prodati proizvod, a umjesto toga dostavljaju dokaz nadležne općinske službe o nastaloj šteti, uz ostale uvjete i dokumentaciju za tu vrstu proizvodnje. Ministarstvo je, nakon zaprimanja zahtjeva, Saveza udruga udruženja poljoprivrednika Županije Posavske za proglašenjem elementarne nepogode – suše na području Županije Posavske razmotrilo osnovanost istog, te uputilo dopis mjerodavnim radi donošenja odluka s tim u svezi, kako bi se u konačnici stvorili preduvjeti za izdavanje dokaza o nastaloj šteti, a time i mogućnost ostvarivanja prava na novčane potpore, pojašnjava tajnik ministarstva Nada Ević.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti