Više

  Federalni zavod za statistiku provodi anketu o radnoj snazi u BiH

  Najčitanije

  Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2018. godini provode Anketu o radnoj snazi (ARS/2018). Anketa se provodi jednom godišnje, a prvi put u Bosni i Hercegovini provedena je 2006. godine. Podaci dobiveni Anketom radne snage usporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU i ILO-a.

  Anketa o radnoj snazi će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 09.04. do 22.04.2018. godine na uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 5.969 domaćinstvo.

  Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari. Anketom o radnoj snazi, pored demografskih, obrazovnih i drugih karakteristika stanovništva, prikupljaju se podaci o zaposlenosti, nezaposlenosti, podzaposlenosti, kao i podaci o zanimanju, radnom vremenu, trajanju radnog odnosa, dodatnom zaposlenju, školovanju i daljem usavršavanju, traženju posla itd. Prikupljeni podaci će omogućiti izračunavanje stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti koje su značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji.

  Na osnovu podataka prikupljenih tom anketom izračunavaju se ekonomske kategorije stanovništva i procjenjuju stope aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti, a podaci se publiciraju u biltenu „Anketa o radnoj snazi“ za nivo Bosne i Hercegovine i po entitetima.

  Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je člancima od 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH (Službene novine F BiH br. 63/03 i 9/09), i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka. Zahvaljujemo se građanima na kooperativnosti i razumijevanje, ističu u priopćenju za javnost iz Federalnog zavoda za statistiku.

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti