Više

  Godišnja konferencija o prevenciji korupcije

  Najčitanije

  Misija OESS-a u BiH u suradnji sa državnom Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, organizirala je jučer ( 27.03.) u Sarajevu godišnju konferenciju „Prevencija kroz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija“. Iz Županije Posavske na skupu su uz ostale bili ministar pravosuđa i uprave Pero Radić i predsjednik Tima za sprječavanje korupcije u Županiji Posavskoj Berislav Živković.

  -Cilj je konferencije bio predstaviti iskustva iz Slovačke i Crne Gore u ulozi modernih tehnologija u prevenciji korupcije, te podržati napore institucija vlasti na svim razinama u BiH u provođenju strategija i akcijskih planova kao ključnih antikorupcijskih mehanizama, priopćeno je iz Misije OESS-a.

  Šef Misije OESS-a u BiH ambasador Bruce Berton istaknuo je da je uspješno suzbijanje korupcije vrlo složen proces i zahtjeva snažno pravosuđe, sveobuhvatan zakonski okvir, moderne tehnologije ali i angažiranje građana. Iako su bh. vlasti poduzele neke pozitivne korake s ciljem suzbijanja korupcije, kazao je Berton, nedavno istraživanje pokazuje da je korupcija u BiH i dalje široko rasprostranjena. Smatra da korupcija predstavlja ozbiljan problem za BiH jer narušava povjerenje javnosti u politički sustav, odbija potencijalne investitore i rasipa javne resurse. Na skupu je istaknuto da su u BiH prepoznali potrebu za ulaganjem u IT tehnologije i u oblasti prevencije kroz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

  -Imali smo priliku upoznati aktualne procese borbe protiv korupcije, te načine na koje bi se eventualno mogli primijeniti i na području Županije Posavske u skladu sa najboljim rješenjima iz okruženja. Primjena informatičkih rješenja u prevenciji kolektivnih pojava, kao i zakonska zaštita prijavitelja korupcije, neke su od narednih mjera koje će Tim za sprečavanje korupcije predložiti Vladi i Skupštini Županije Posavske na usvajanje, kazali su Radić i Živković nakon povratka u Orašje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti