Više

  III. Skupština Županije Posavske

  Najčitanije

  Skupština Županije Posavske na III. redovitoj sjednici, održanoj 4.4.2019. godine u Domaljevcu razmatrala je i usvojila Program rada Skupštine Županije Posavske za 2019. godinu, Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2018. godinu, Program rada Vlade Županije Posavske za 2019. godinu, Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu, Izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu, Izvješće o radu Neovisnog odbora za izbor i reviziju za 2018. godinu i Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva za 2018. godinu. Na sjednici Skupštine primljene su k znanju Informacija o Izvješću o radu Županijske uprave civilne zaštite za 2018. godinu i Informacija o Izvješću o radu Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2018.godinu.

  Program rada Skupštine Županije Posavske pojasnio je predsjednik Skupštine ŽP Blaž Župarić. Programirano je razmatranje 61 mjere (27 mjera iz normativne i 34 iz analitičko-informativne djelatnosti). Program rada predstavlja sintezu zakonodavnih i analitičko-informativnih aktivnosti Skupštine Županije Posavske, dostavljenih planova donošenja zakonskih propisa od strane resornih Ministarstava Vlade Županije Posavske, te prihvaćena mišljenja i sugestije zastupnika i radnih tijela Skupštine na dosadašnje Programe rada Skupštine Županije Posavske. Skupština Županije Posavske tijekom 2019. godine održavat će redovite, te po ukazanoj potrebi i izvanredne sjednice.

  Što se tiče rada Vlade ŽP u 2018.g. održano je ukupno 31 sjednica sa 510 točaka dnevnoga reda. Doneseno je 278 odluka, 34 rješenja i 174 zaključka.
  U pojašnjenju Programa rada Vlade Županije Posavske za 2019.g. predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić je uz ostale prioritete osobito naglasio angažiranje Vlade u oblasti gospodarstva i razvoja, mjera demografske obnove, zdravstva te pomoći mladim obiteljima, konstantnu brigu o braniteljskoj populaciji i jačanje ustavne nadležnosti Županije kao i školstva, te transparentnost rada Vlade. Naglasio je značaj koordiniranja rada ministarstava, prvenstveno gospodarstva, poljoprivrede, ministarstva i školstva, zajedno s Uredom za razvoj, u smjeru mjera koje će pomoći stvaranju dobrog ambijenta za investiranje i povećanje broja uposlenih. Programom rada Vlade predviđa se donošenje 7 novih zakona i 14 izmjena postojećih propisa.

  Ministrica financija u Vladi ŽP Nada Ćulap na Skupštini je dodatno pojasnila financijska dokumenta: Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu i Izvješće o utrošku sredstava tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu. U 2018.g. ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 40.700,709 KM, a rashodi u iznosu od 41.188.246 KM čime je ostvaren višak rashoda nad prihodima Proračuna ŽP u iznosu od 487.537 KM. Prošla je godina ocijenjena financijski stabilnom, što je omogućilo u najvećoj mjeri ispunjenje planiranog.

  Tijekom skupštinskog zasjedanja svoju III. sjednicu održao je Kolegij Skupštine Županije Posavske. Zastupnička pitanja i inicijative postavili su i pokrenuli zastupnici Drago Zečević i Senad Ahmetović. Dana 3.4.2019. godine svoje prve sjednice održali su skupštinski odbori: Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti