Više

  Informacija o stanju sigurnosti na području ŽP za period siječanj-rujan 2019. g.

  Najčitanije

  Ocjena o stanju sigurnosti je proizvod pokazatelja iz oblasti kriminaliteta, jrim i oblasti sigurnosti javnog prometa.

  Kada je riječ o oblasti kriminaliteta procjenjujemo da je stanje stabilno, iz razloga znatnog smanjenja ukupnog broja krivičnih djela u odnosu isti period 2018. godine za 69 KD li 37%.

  Stanje JriM se isto tako ocjenjuje kao zadovoljavajuće obzirom da je došlo do neznatnog povećanja broja evidentiranih prekršaja u odnosu na isti period 2018. godine za 3 prekršaja ili 3,5%. Stanje u oblasti sigurnosti javnog prometa kao trećeg segmenta procjene temeljem kojih se i formira ocjena o stanju sigurnosti na području Županije se može analizirati, usporediti i ocijeniti kroz dvije oblasti: pregled prometnih nezgoda i pregled prometnih prekršaja. Analizirajući pregled prometnih nezgoda izvodimo zaključak da je došlo do smanjenja broja prometnih nezgoda za 47 u odnosu na prethodnu godinu ili 26,7%.

  KRIMINALITET

  Tijekom analiziranog i kompariranog perioda obrađeno je ukupno 117 kaznenih djela dok je u istom periodu 2018. godine obrađeno 186 kaznenih djela. Sveukupno je razriješeno 70% kaznenih dijela, a u istom periodu 2018. godine razriješeno je sveukupno 67,20% kaznenih dijela. Sveukupno su kao izvršitelji KD prijavljene 92 osobe. Prema navedenim pokazateljima da se izvesti zaključak da je stanje po ovoj oblasti stabilno obzirom na znatno smanjenje ukupnog broja počinjenih dijela . Analizirajući KD po njihovoj strukturi najviše su zastupljene teške krađe i nanošenja lake tjelesne povrede.

  JriM

  Na području ŽP ukupno je evidentirano i obrađeno 88 prekršaja dok je u istom periodu 2018. godine evidentirano 85 prekršaja ili 3 prekršaja manje. Na području općine Orašje je evidentirano 50 prekršaja u prošloj godini 62, na području Odžaka je evidentirano 37 prekršaja, a u prošloj godini 22, a na području Općine Domaljevac-Šamac je evidentirano 1 narušavanje JriM kao i u prošloj godini .

  SIGURNOST JAVNOG PROMETA

  Kada je riječ o broju prometnih nezgoda situacija se u odnosu na komparirana razdoblja može ocijeniti zadovoljavajućom iako je došlo do znatnog smanjenja broja nezgoda u odnosu na isti period 2018. godine došlo je i do povećanja broja smrtno stradalih u nezgodama u odnosu na prvih devet mjeseci 2018 godine. Tijekom praćenog perioda evidentirano je 129 prometnih nezgoda. U nezgodama je 6 osoba smrtno stradalo, 12 osoba je zadobilo teške, a 37 osoba lakše ozlijede. Tijekom istog perioda prošle godine 2 osobe su smrtno stradale, 23 osobe su zadobilo teške, a 56 osoba je zadobilo lakše povrede. Nezgode su se najčešće događale na području općine Orašje njih 79 na području Odžaka su se dogodile 42 nezgode, a na području općine Domaljevac-Šamac 8. U nezgodama je učestvovalo 239 sudionika, 162 vozača PMV, 12 vozača TMV, 12 vozača motocikala, 7 vozača traktora, 4 vozača bicikla,10 putnika, 15 nepoznatih sudionika i 17 ostalih učesnika u nezgodama. Tijekom analiziranog perioda ukupno je kontrolirano 30181 vozilo, a u istom periodu 2018. godine ukupno 26030 vozila. Redovnim nadzorom i kontrolom vozila i vozača otkriveno je 6795 prekršaja prikazanih kroz prekršajne prijave i naloge od toga 4019 prekršaja za koje je predviđena novčana kazna 50KM. Na području Orašja je otkriveno ukupno 4503 prekršaja, u Odžaku je otkriveno 2203, a na području općine Domaljevac-Šamac 89 prekršaja. Iz prometa je isključeno 155 vozač i 73 vozila. Vozači su uglavnom isključeni zbog alkohola njih 65, a vozila zbog neregistriranosti sveukupno njih 68. Prometni prekršaji su najčešće činjeni na magistralnoj cesti njih 5303, a u istom periodu, prvih devet mjeseci 2018. godine 4165.

  ZAKONITOST U RADU

  Tijekom analiziranog perioda jedinica za profesionalne standarde je zaprimila 5 predstavki protiv više službenika od čega su nakon okončanih istraga 2 okarakterizirane kao utemeljene, 2 bez dovoljno dokaza i 1 prijava je još u postupku.

  ZAKLJUČAK

  Na temelju navedenih, prikazanih i analiziranih statističkih pokazatelja, koji u određenim segmentima rada ima blagu tendenciju rasta, a u nekim smanjenja sigurnosnih događaja, a kako niti u jednoj oblasti nije bilo najtežih oblika nezakonitog ponašanja građana niti organiziranog djelovanja grupa ili pojedinaca iako je ocjena pojedinih segmenata procjene stabilna može se konstatirati da je ukupno stanje sigurnosti na području Županije Posavske za period siječanj-rujan 2019. godine zadovoljavajuće.

  GLASNOGOVORNIK
  Josip Dominković
  Mag.ing.prometa

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti