Izvještaj o namjenskom utrošku transfera

Najčitanije

Ministarstvo financija Županije Posavske obavještava sve korisnike Proračuna Županije Posavske, koji u svom razdjelu imaju planirana sredstva za grantovsku potrošnju da su, sukladno članku 16. Pravilnika o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH», broj: 69/14 i 14/15), dužni kvartalno popunjavati i Ministarstvu financija dostavljati Obrazac broj.9-Izvještaj o namjenskom utrošku transfera.

Navedeni izvještaj sadrži 5 stupaca i to u stupcu:

  • namjena sredstava – unosi se naziv programa sukladno Odluci usvojenoj od strane Vlade Županije Posavske;
  • naziv korisnika – unosi se korisnik transfera utvrđen u programu utroška;
  • iznos doznačenih sredstava – unosi se iznos doznačenih sredstava;
  • iznos utrošenih sredstava – unosi se iznos utrošenih sredstava po izvještaju od krajnjih korisnika;
  • iznos neutrošenih sredstava – unosi se razlika između doznačenih i utrošenih sredstava.

 

Proračunski korisnici obvezno uz ovaj obrazac dostavljaju i pismeno obrazloženje o namjenskom utrošku sredstava ili razloge za neutrošena sredstva.

 

Obrazac je potrebno dostavljati najkasnije u roku od 20 dana po isteku obračunskog razdoblja, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca do 10.ožujka tekuće godine.

Obrazac 9. Izvjestaj o namjenskom utrosku transfera

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti