Više

  Izvod iz zapisnika sa 118. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Izvod iz zapisnika
  sa 118. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 04.12.2018. godine

  Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

  Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
  Kata Prgić

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 117. sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnik je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“
  2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdavajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime manifestacije religijskog sadržaja

  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje od 01.01.1999.-31.12.1999.godine i za razdoblje od 01.01.2001.-31.12.2003.godine
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Općini Orašje
  8. Prijedlog odluke o redovnom godišnjem popisu stalnih sredstava, potraživanja i obveza proračunskih korisnika Županije Posavske za 2018. godinu
  9. Prijedlog odluke o dodjeli stipendija redovitim studentima za akademsku 2018../2019.godinu
  10. Prijedlog kriterija za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018./2019.godini
  11. Prijedlog pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokom stručnom spremom u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
  12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika
  14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec studeni tekuće godine
  16. Prijedlog zaključka
  17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava nemijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava“
  18. Nacrt izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Zaključci:

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdavajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime manifestacije religijskog sadržaja

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje od 01.01.1999.-31.12.1999.godine i za razdoblje od 01.01.2001.-31.12.2003.godine

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Općini Orašje

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o redovnom godišnjem popisu stalnih sredstava, potraživanja i obveza proračunskih korisnika Županije Posavske za 2018. godinu

  -ad.9.-
  Donosi se Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima za akademsku 2018../2019.godinu

  -ad.10.-
  Donose se Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018./2019.godini

  -ad.11.-
  Donosi se Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokom stručnom spremom u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec studeni tekuće godine

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.17.-
  Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava nemijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava“

  -ad.18.-
  Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  Sjednica je završena u 16:30 sati

  Broj:01-02-509-1/18
  Orašje, 04.12.2018.g.

  Tajnik Vlade                                                       Predsjednik Vlade

  ___________________                                      _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                      Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti