Više

  Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  12. sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 15.07.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 14,30 sati

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  11. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je  jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1. Nacrt izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
  2. Informacija o stanju u poljoprivredi Županije Posavske

   

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Općini Orašje
  3. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  Mjesnoj zajednici Donja Mahala

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Utvrđuje se Prijedlog  izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

   

  -ad.2.-

  Donosi se Zaključak:

  1. Prihvaća se Informacija o stanju u poljoprivredi Županije Posavske i upućuje Skupštini Županije Posavske

   

  ad.3.-

  Donosi se Odluka o  odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

   

  ad.4.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Općini Orašje

   

  ad.5.-

  Donosi se Odluka   o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  Mjesnoj zajednici Donja Mahala

   

  Sjednica je završena u 16,00 sati

   

   

  Broj:01-02-354-2/15

  Orašje, 16.07.2015.g.

   

   

   

   

   

  TAJNIK VLADE                                                         PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                            _____________________

                                                                               Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti