Izvod iz zapisnika sa 123. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Izvod iz zapisnika sa 123. sjednice Vlade Županije Posavske održane 14.01.2019. godine

Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu

2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.godinu Ministarstvu financija

3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

4. Prijedlog zaključka o primanju k znanju Izvješća

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Donosi se Odluka o kriterijima raspodjele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.godinu Ministarstvu financija

-ad.3.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

-ad.4.-
Donosi se Zaključak o primanju k znanju Izvješća

Sjednica je završena u 14:30 sati

Broj:01-02-01-1/19
Orašje, 14.01.2019.g.

Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

___________________                                       _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti