Više

  Izvod iz zapisnika sa 123. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Izvod iz zapisnika sa 123. sjednice Vlade Županije Posavske održane 14.01.2019. godine

  Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati

  Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
  Kata Prgić

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu

  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.godinu Ministarstvu financija

  3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

  4. Prijedlog zaključka o primanju k znanju Izvješća

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Zaključci:

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o kriterijima raspodjele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019.godinu Ministarstvu financija

  -ad.3.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

  -ad.4.-
  Donosi se Zaključak o primanju k znanju Izvješća

  Sjednica je završena u 14:30 sati

  Broj:01-02-01-1/19
  Orašje, 14.01.2019.g.

  Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

  ___________________                                       _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti