Više

  Izvod iz zapisnika sa 124. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Izvod iz zapisnika sa 124. sjednice Vlade Županije Posavske održane 25.01.2019. godine

  Sjednica je počela sa radom u 09:00 sati

  Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
  Kata Prgić

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 122. i 123. sjednice Vlade Županije Posavske.

  Zapisnici su jednoglasno usvojeni.

  Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

  Dnevni red

  1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu

  2. Prijedlog zaključka o ostvarivanju prava na naknadu za slučaj teške bolesti člana uže obitelji

  3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

  4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

  5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj 2018./2019. godini

  7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade

  8. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na zaključivanje Ugovora o pružanju usluga

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

  Zaključci:

  -ad.1.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu

  -ad.2.-
  Donosi se Zaključak o ostvarivanju prava na naknadu za slučaj teške bolesti člana uže obitelji

  -ad.3.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

  -ad.4.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti

  -ad.5.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.6.-
  Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj 2018./2019. godini

  -ad.7.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade

  -ad.8.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na zaključivanje Ugovora o pružanju usluga

  Sjednica je završena u 09:45 sati

  Broj:01-02-08-1/19
  Orašje, 25.01.2019.g.

  Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

  ___________________                                       _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti