Više

  Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  I Z V O D I Z Z A P I S N I K A

  sa 22. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 10.12.2015.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom u 14,30 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prednacrt Zakona o javnom okupljanju
  2. Prednacrt Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o sistematizaciji Ministarstva gospodarstva)
  8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Ministarstvu gospodarstva na Odluku o financiranju upošljavanja kod g.d. „DEJOKOP“)
  9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama.
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske
  12. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za studeni i prosinac)
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti
  14. Zahtjev Ministarstva pravosuđa i uprave za davanje suglasnosti za upošljavanje stručnog suradnika
  15. Zahtjev Ureda za Gospodarski razvoj za davanje suglasnosti za prijem 3 državna službenika – stručna suradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
  16. Zahtjev Županijske uprave za inspekcijske poslove za prijem termoenergetskog inspektora
  17. Zahtjev Općinskog suda za davanje suglasnosti za raspisivanjem javnog natječaja za stručnog suradnika za vođenej zemljišnih knjiga
  18. Zahtjev Općinskog suda za davanje suglasnosti za raspisivanjem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta viši referent za operativno tehničke poslove –daktilograf, na određeno vrijeme
  19. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za angažiranje Joze Pranjića po osnovu ugovora o djelu za prosinac 2015.g.
  20. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu u školama.
  21. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u školama.
  22. Zahtjev MUP-a za davanje suglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika – 5 izvršitelja, putem javnog natječaja
  23. Izvješće o radu Županijskog zavoda za pruženje pravne pomoći za 2014.godinu
  24. Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2014.godinu

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Općini Orašje i mjesnim zajednicama s područja Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj
  4. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove
  5.Zahtjev Ureda za gospodarski razvoj za angažiranje Elvisa Živković po ugovoru o djelu
  6. Odgovor Ministarstva financija na zastupničko pitanje
  7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Županijskoj bolnici Orašje
  8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K LJ U Č C I
  -ad.1.-
  Utvrđuje se Nacrt Zakona o javnom okupljanju i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.2.-
  Utvrđuje se Nacrt Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti (Pravilnik o sistematizaciji Ministarstva gospodarstva)

  -ad.8.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Ministarstvu gospodarstva na Odluku o financiranju upošljavanja kod g.d. „DEJOKOP“)

  -ad.9 .-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama.

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak (ugovori o djelu za studeni i prosinac)

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave za upošljavanje stručnog suradnika za upravne i normativno pravne poslove putem Javnog natječaja.

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Uredu za Gospodarski razvoj za prijem 3 državna službenika, stručna suradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak:
  1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za inspekcijske poslove za prijem termoenergetskog inspektora

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak:
  1. Daje se suglasnost Općinskom sudu za raspisivanjem javnog natječaja za Stručnog suradnika za vođenej zemljišnih knjiga

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak:
  1. Daje se suglasnost Općinskom sudu za raspisivanjem javnog natječaja za popunjavanje radnog mjesta viši referent za operativno tehničke poslove –daktilograf, na određeno vrijeme.

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete znanosti, kulture i športa za angažiranje Joze Pranjića po osnovu ugovora o djelu za prosinac 2015.g.

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za mjesec prosinac 2015. godine za slijedeće škole:
  Školski centar fra Martina Nedića Orašje:
  – Pavo Kobaš, nastavnik latinskog jezika – 13 sati tjedno
  Srednja strukovna škola Orašje:
  – Pavo Kobaš, nastavnik latinskog jezika – 10 sati tjedno
  + 23,70 KM za angažiranje na ispitima koji su održani u studenom za polaznike,
  – Kata Martinović, nastavnik predmeta medicinske struke – 22 sata tjedno
  + 110,60 KM za angažiranje na ispitima koji su održani u studenom za polaznike,
  – Milica Mišković, nastavnik predmeta medicinske struke – 25 sati tjedno
  – Branislav Milić, nastavnik predmeta medicinske struke – 13 sati tjedno
  + 47,40 KM za angažiranje na ispitima koji su održani u studenom za polaznike,
  – Darko Brašnić, nastavnik predmeta medicinske struke – 10 sati tjedno
  – Martina Džoić Dominković – nastavnik predmeta medicinske struke – 11,5 sati tjedno
  – Nada Župarić, nastavnik matematike – 10 sati tjedno
  – Latif Brkić, nastavnik matematike – 11,5 sati tjedno
  – Ivan Duran, nastavnik predmeta ugostiteljske struke – 30 sati tjedno
  – Ivan Mijić – 7,90 KM, za angažiranje na ispitima koji su održani u studenom za polaznike poljoprivredne struke,

  Srednja škola Pere Zečevića Odžak:
  – Muhamed Huseinbašić, nastavnik glazbene kulture – 7 sati tjedno
  – Pavo Kobaš, nastavnik latinskog jezika – 10 sati tjedno
  – Zdenka Lujić, nastavnik predmeta zdravstvene struke – 23 sata tjedno
  – Asija Omerbašić, nastavnik praktične nastave tekstilne struke –10,5 sati tjedno,
  – Kristina Hodžić, nastavnik predmeta zdravstvene struke – 10 sati tjedno
  – Mirzet Hodžić, nastavnik predmeta zdravstvene struke – 10 sati tjedno
  – Marija Zečević, pedagog i psiholog – 7 sati tjedno,
  – Ivana Kljajić, nastavnik pred. ekonom. struke za predmet pravo – 13 sati tjedno,
  – Goran Dujak, nastavnik predmeta strojarske struke – 4 sata tjedno,
  Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vidovice:
  – Željko Klaić, učitelj glazbene kulture – 7 sati tjedno
  Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak:
  – Mirko Živković, učitelj matematike – 28 sati tjedno
  – Miroslav Dujaković, učitelj matematike – 36 sati tjedno
  – Hazim Hadžidedić, učitelj matematike – 23 sata tjedno
  – Indira Kusur, vjeroučitelj islamskog vjeronauka – 33 sata tjedno
  – Nenad Tojić, vjeroučitelj pravoslavnog vjeronauka – 6 sati tjedno

  -ad.21.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme, za slijedeće škole:
  Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak
  a) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 90 dana s početkom od 24.12.2015. godine na slijedeće radno mjesto:
  – učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme …………………………………………. 1 izvršitelj
  Školski centar fra Martina Nedića Orašje
  a) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 90 dana s početkom od 17.11.2015. godine na slijedeće radno mjesto:
  – spremačica – puno radno vrijeme …………………………………………. ………………..1 izvršitelj
  Srednja škola Pere Zečevića Odžak
  a) zapošljavanje djelatnika na određeno radno vrijeme do 31.08.2016. godine na slijedeća radna mjesta:
  – nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – pola radnog vremena …..………… 1 izvršitelj
  – nastavnik stručnih predmeta medicinske struke – puno radno vrijeme ……… 1 izvršitelj
  – nastavnik stručnih predmeta medicinske struke – puno radno vrijeme ………. 1 izvršitelj

  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost MUP-a za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika, čin „mlađeg inspektora“ u Upravi policije, 5 izvršitelja, putem javnog natječaja

  -ad.23.-
  Donose se Zaključak:
  1. Prihvaća se Izvješće o radu Županijskog zavoda za pruženje pravne pomoći za 2014.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske.
  -ad.24.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2014.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.25-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Općini Orašje i mjesnim zajednicama s područja Županije Posavske

  -ad.26.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

  -ad.27.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Interresorne radne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj

  -ad.28.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove

  -ad.29.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Uredu za gospodarski razvoj za angažiranje Elvisa Živković po ugovoru o djelu

  -ad.30.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaćaju se Odgovori Ministarstva financija na zastupnička pitanja Drage Zečevića i Tome Jurkića te upućuju Skupštini Županije Posavske.

  -ad.31.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2’2015.godinu Županijskoj bolnici Orašje

  -ad.32.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  Sjednica je završena u 18,00 sati

  Broj:01-02-588-2/15
  Orašje, 14.12.2015.g.

  TAJNIK VLADE                                                                  PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                              _____________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti