Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 
I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

sa 24. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 23.12.2015.g. u Orašju
Sjednica je počela sa radom u 09,00 sati

Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Županije Posavske
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2014./2015.godini
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2015./2016.godine
7. Prijedlog odluke o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine
8. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2015.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu UNDP-u
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-512/15
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-579/15
12. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje
13. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju rukovoditelja
14. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju između razvojnog programa Ujedinjenih Nacija, Vlade Posavskog kantona i Općine Orašje
15. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa o davanju suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u OŠ Orašje.
16. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa o davanju suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u SSŠ Orašje.
17. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti na isplatu po Rješenju o utvrđivanju visine novčanih naknada članovima Povjerenstva za javne nabave u OŠ Orašje i SŠ Odžak.
18. Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova o davanju suglasnosti na Rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor
19. Odgovori na zastupnička pitanja.

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog odluke o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
2.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za angažiranje Ljiljane Bilušić po osnovu ugovora o djelu za prosinac 2015.g.
Predsjednik predlaže da točka 14. bude točka 9. a točka 9 da bude točka 14 . dnevnog reda, te tako izmjenjen dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

Z A K LJ U Č C I

-ad.1.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.

-ad.2.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.

-ad.3.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Županije Posavske

-ad.5.-
Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2014./2015.godini

-ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2015./2016.godine

-ad.7.-
Donosi se Odluka o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine

-ad.8.-
Donosi se Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2015.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske

-ad.9 .-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju između razvojnog programa Ujedinjenih Nacija, Vlade Posavskog kantona i Općine Orašje

-ad.10.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-512/15

-ad.11.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-579/15

-ad.12.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju za potpisivanje

-ad.13.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju rukovoditelja

-ad.14.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu UNDP-u

-ad.15.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Osnovnoj školi Orašje i to:
– učitelj razredne nastave, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj i
– računovođa, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.

-ad.16.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Srednjoj strukovnoj školi Orašje i to:
– nastavnik matematike i fizike, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj i
– kuharica, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.

-ad.17.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa na isplatu po Rješenju o utvrđivanju visine novčanih naknada broj:501-10/15 od 15.12.2015.godine, članovima Povjerenstva za javne nabave u Srednjoj školi Odžak i Rješenju o isplati naknade članovima Komisije za javnu nabavku za prijevoz djece s posebnim potrebma broj:736/15 od 26.11.2015.godine u Osnovnoj školi Orašje.

-ad.18.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova na Rješenje o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor broj: 02-1-49-213/15. Od 15.12.2015.godine.

-ad.19.-
Donosi se Zaključak:
1.Prihvaća se Odgovor na zastupničko pitanja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa koje je postavio zastupnik Drago Zečević i upućuje Skupštini Županije Posavske.

-ad.20.-
Donosi se Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana

-ad.21.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za anagažiranje Ljiljane Bilušić po osnovu ugovora o djelu za prosinac 2015.godine.

Sjednica je završena u 13,00 sati

Broj:01-02-635-2/15
Orašje, 24.12.2015.g.

TAJNIK VLADE                                                                      PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                                   _____________________
Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti