Više

  Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   
  I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

  sa 24. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 23.12.2015.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 09,00 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
  2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.
  3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Županije Posavske
  5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2014./2015.godini
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2015./2016.godine
  7. Prijedlog odluke o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine
  8. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2015.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu UNDP-u
  10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-512/15
  11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-579/15
  12. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje
  13. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju rukovoditelja
  14. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju između razvojnog programa Ujedinjenih Nacija, Vlade Posavskog kantona i Općine Orašje
  15. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa o davanju suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u OŠ Orašje.
  16. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa o davanju suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u SSŠ Orašje.
  17. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti na isplatu po Rješenju o utvrđivanju visine novčanih naknada članovima Povjerenstva za javne nabave u OŠ Orašje i SŠ Odžak.
  18. Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova o davanju suglasnosti na Rješenja o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor
  19. Odgovori na zastupnička pitanja.

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  2.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za angažiranje Ljiljane Bilušić po osnovu ugovora o djelu za prosinac 2015.g.
  Predsjednik predlaže da točka 14. bude točka 9. a točka 9 da bude točka 14 . dnevnog reda, te tako izmjenjen dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K LJ U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“.

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Župnije Posavske za 2015.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime dodjele jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Županije Posavske

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2014./2015.godini

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2015./2016.godine

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju uplate sredstava na ime razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999-2003.godine

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2015.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske

  -ad.9 .-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju između razvojnog programa Ujedinjenih Nacija, Vlade Posavskog kantona i Općine Orašje

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-512/15

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-579/15

  -ad.12.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju za potpisivanje

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju rukovoditelja

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu UNDP-u

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Osnovnoj školi Orašje i to:
  – učitelj razredne nastave, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj i
  – računovođa, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Srednjoj strukovnoj školi Orašje i to:
  – nastavnik matematike i fizike, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj i
  – kuharica, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa na isplatu po Rješenju o utvrđivanju visine novčanih naknada broj:501-10/15 od 15.12.2015.godine, članovima Povjerenstva za javne nabave u Srednjoj školi Odžak i Rješenju o isplati naknade članovima Komisije za javnu nabavku za prijevoz djece s posebnim potrebma broj:736/15 od 26.11.2015.godine u Osnovnoj školi Orašje.

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova na Rješenje o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije za izbor broj: 02-1-49-213/15. Od 15.12.2015.godine.

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Odgovor na zastupničko pitanja Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa koje je postavio zastupnik Drago Zečević i upućuje Skupštini Županije Posavske.

  -ad.20.-
  Donosi se Odluka o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana

  -ad.21.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za anagažiranje Ljiljane Bilušić po osnovu ugovora o djelu za prosinac 2015.godine.

  Sjednica je završena u 13,00 sati

  Broj:01-02-635-2/15
  Orašje, 24.12.2015.g.

  TAJNIK VLADE                                                                      PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                   _____________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti