Više

  Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

  sa 30. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 09.03.2016.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati
  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 25., 26., 27., 28. i 29. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
  Nakon usvajanja gore navedenih Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
  2. Nacrt zakona o javnom okupljanju
  3. Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske
  4. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2015.godinu
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica
  6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i zavoda za školstvo
  7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za informiranje
  8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama
  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
  10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2016.godinu
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u
  12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
  13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije
  15. Prijedlog rješenja o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavnaje Županije Posavske
  16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu ( OŠ Tolisa i OŠ D. Mahala)
  18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  19 Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje
  20 Prijedlog zaključka o dostavljanju izvješća o stipendiranju studenata
  21. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  22 Prijedlog zaključka
  23. Zahtjev za davanje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja
  24. Zahtjev za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu sa Ružom Baotić
  25. Odgovori na zastupnička pitanja

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za imenovnaje predstavnika Vlade Županije Posavske
  2.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje
  3. Prijedlog odluke o otvaranju posebnog namjenskog transakcijskog računa za sredstva iz Projekta prekogranične suradnje Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina pod nazivom „DR SHARE“
  4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2015./2016.godine.

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Utvrđuje se Prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.2.-
  Utvrđuje se Prijedlog zakona o javnom okupljanju i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.3.-
  Utvrđuje se Prijedlog zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske i upućuje Skupštini Županije Posavske
  -ad.4.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Donosi se Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i zavoda za školstvo

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za informiranje

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Plan i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2016.godinu

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

  -ad.14.-
  Donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije

  -ad.15.-
  Donosi se Rješenje o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavnaje Županije Posavske

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.17.-
  Povlači se s dnevnog reda Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu ( OŠ Tolisa i OŠ D. Mahala)

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak o dostavljanju izvješća o stipendiranju studenata

  -ad.21.-
  Donosi se Zaključak o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak ( u svezi zakona o razvojnom planiranju)

  -ad.23.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se prethodna suglasnost ministru financija za popunu dva upražnjena radna mjesta držvnog službenika-stručni suradnik za plaćanja, putem javnog natječaja

  -ad.24.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu u Uredu predsjednika Vlade sa Ružom Baotić.

  -ad.25.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Objedinjuju se Odgovori na zastupnička pitanja zastupnika i upućuju Skupštini Županije Posavske.

  -ad.26.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju za imenovnje predstavnika Vlade Županije Posavske

  -ad.27.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju za potpisivanje

  -ad.28.-
  Donosi se Odluka o otvaranju posebnog namjenskog transakcijskog računa za sredstva iz Projekta prekogranične suradnje Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina pod nazivom „DR SHARE“
  -ad.29.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.30.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2015./2016.godine.

  Sjednica je završena u 16,30 sati

  Broj:01-02-85-2/16
  Orašje, 10.03.2016.g.
  TAJNIK VLADE                                                                                  PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                               ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                                   Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti