Više

  Izvod iz zapisnika sa 33. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  I Z V O D    I Z   Z A P I S N I K A

  sa 33. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 27.04.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 13,00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 32. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji Grant za povratak raseljenih osoba utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za povratak raseljenih osoba
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za ožujak školske 2015./2016.godine
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu ma ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidske osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine (Ljuba Živković)
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu ma ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidske osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine (Katica Paradžik)
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za ispunjenje osnovnih uvjeta rada iz djelatnosti Zavoda
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Domu zdravlja Odžak za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu općini Odžak
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim oganizacijama i udruženjima građana
  14. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
  15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Orašje
  16. Prijdlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za travanj 2016.g.
  17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  18. Zahtjev o davanju suglasnosti Kantonalom tužiteljstvu za upošljavanje jednog djelatnika – daktilograf
  19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2015.godinu
  20. Odgovori na zastupnička pitanja

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
  2.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljvanje savjetnika ministra
  3. Zahtjev za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu (Azra Bačinović)
  4. Zahtjev za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu (Dragan Kobaš)
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Briježnica“
  6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa „Basucka“ dionica Prokopi
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Glavni objedski“
  8. Prijedlog zaključka (o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za travanj 2016.g.)

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji Grant za povratak raseljenih osoba utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za povratak raseljenih osoba

  -ad.3.- .
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime sufinanciranja izdavačke djelatnosti

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za ožujak školske 2015./2016.godine

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu ma ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidske osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine (Ljuba Živković)

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu ma ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidske osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine (Katica Paradžik)

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za ispunjenje osnovnih uvjeta rada iz djelatnosti Zavoda

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Domu zdravlja Odžak za održavanje prostornih uvjeta i sredstava za rad

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu općini Odžak

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim oganizacijama i udruženjima građana

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak o neradnim danima na području Županije Posavske

  -ad.15.-
  Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za upošljavanje djelatnika na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Orašje

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za travanj 2016.g.

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak
  1.Daje se prethodna suglasnost Kantonalnom tužiteljstvu Posavskog kantona za upošljavanje jednog tužiteljskog asistenta-daktilografa na neodređeno vrijeme

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Županijske bolnice Orašje za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak
  1. Prihvaća se odgovor Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske na zastupničko pitanje broj: 03-49-104-1/16 od 22.’4.2016.godine i upućuje Skupštini Županiej Posavske

  -ad.21.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog proračunom Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljvanje savjetnika ministra

  -ad.23.-
  Donosi se Zaključak
  1.Daje se prethodna suglasnost Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske za zaključivanje ugovora o djelu sa Azrom Bačinović iz Orašje, dipl.pravnicom, za mjesec svibanj 2016.godine
  -ad.24.-
  Donosi se Zaključak
  1.Daje se prethodna suglasnost Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske za zaključivanje ugovora o djelu sa Draganom Kobašem za mjesec svibanj 2016.godine

  -ad.25.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Briježnica“

  -ad.26.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa „Basucka“ dionica Prokopi

  -ad.27.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Glavni objedski“

  -ad.28.-
  Donosi se Zaključak (o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za travanj 2016.g.)

  Sjednica je završena u 17,00 sati

  Broj:01-02-187-2/16
  Orašje, 28.04.2016.g.

   
  TAJNIK VLADE                                                                                PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                               ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                              Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti