Više

  Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A

  sa 39. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 04.07.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 12,00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 38. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe
  2. Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2017.-2019.godine
  3. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju izdataka za raprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu mjesnim zajednicama s područja Županije Posvske
  6. Prijedlog odluke o unosu i raspoređivanju transfera u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu
  7. Prijedlog odluke o raspodijeli sredstava utvrđenih Proračunom Župnaije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za sanaciju šteta uzrokovanih poplavom
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za svibanj školske 2015./2016.godine
  9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na implementaciju Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava Županije Posavske
  10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti i pokretnju postupka javne nabave –uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
  11. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave –uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
  12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ( Zajednička služba)
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke-radovi na sanaciji i rehabilitaciji cesta u općinama Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac
  15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti( Ministarstvo gospodarstva)
  16. Prijedlog zaključka (ovlaštenje Predsjedniku Vlade)
  17. Prijedlog zaključka (ugovor o djelu za lipanj 2016.g.)
  18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo pravosuđa i uprave)
  21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo financija)
  22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- dodjela lovišta)
  23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- popis bezvrijedne registraturne građe)
  24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja)
  25. Odgovori na zastupnička pitanja

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog zaključka o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova
  2.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – informatičke opreme
  3 Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Odžak za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova sanacije krovišta na zgradi male škole kod parka
  6.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Stjepana Radića Bok za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova sanacije krovištana zgradi Podrućne škole Oštra Luka

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe

  -ad.2.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Donose se Smjernica ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2017.-2019.godine

  -ad.3.- .
  Donosi se Odluka o preraspodijeli sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu između Ministarstva financija i Vlade Županije Posavske

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o utvrđivanju izdataka za raprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu mjesnim zajednicama s područja Županije Posvske

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o unosu i raspoređivanju transfera u Proračunu Županije Posavske za 2016.godinu

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o raspodijeli sredstava utvrđenih Proračunom Župnaije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grant za sanaciju šteta uzrokovanih poplavom

  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za svibanj školske 2015./2016.godine

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na implementaciju Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava Županije Posavske

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti i pokretnju postupka javne nabave –uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

  -ad.11.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave –uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ( Zajednička služba)
  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke-radovi na sanaciji i rehabilitaciji cesta u općinama Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac

  -ad.15.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti( Ministarstvo gospodarstva)

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak (ovlaštenje Predsjedniku Vlade)

  -ad.17.-
  Donosi se Zaključak (ugovor o djelu za lipanj 2016.g.)

  -ad.18.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

  -ad.19.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

  -ad.20.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo pravosuđa i uprave)

  -ad.21.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo financija)

  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- dodjela lovišta)

  -ad.23.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- popis bezvrijedne registraturne građe)

  -ad.24.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknade članovima povjerenstva ( Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja)

  -ad.25.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Objedinjuju se Odgovori na zastupnička pitanja zastupnika Tome Jurkića i Željka Josića dostavljena od Ministarstva branitelja i zastupnika Jose Oršolića, Tome Jurkića i Anesa Osmanovića dostavljena od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, te se upućuju Skupštini Županije Posavske.

  -ad.26.-
  Donosi se Zaključak o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova

  -ad.27.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke roba – informatičke opreme

  -ad.28.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.29.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

  -ad.30.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Odžak za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova sanacije krovišta na zgradi male škole kod parka

  -ad.31.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Stjepana Radića Bok za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova sanacije krovištana zgradi Podrućne škole Oštra Luka

  Sjednica je završena u 15,00 sati

  Broj:01-02-303-2/16
  Orašje, 05.07.2016.g.
  TAJNIK VLADE                                                                             PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                             ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                             Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti