Više

  Izvod iz zapisnika sa 42. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A

  sa 42. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 09.08.2016.g. u Orašju
  Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 41. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete znanosti kulture i športa Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim oganizacijama i udruženjima građana
  3. Prijedlog zaključka o neradnom danu na području Županije Posavske
  4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja
  5. Prijedlog zaključka ( Informacija Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva)
  6. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za srpanj i kolovoz tekuće godine)
  7. Mišljenje o Prednacrtu Zakona o pravima razvojačenih branitelja

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu između Vlade Županije Posavske i Ministarstva pravosuđa i uprave – Potrošačka jedinica Općinski sud Orašje
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županiej Posavske za 2016.godinu mjesnim zajednicama s područja Općine Orašje
  3.Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Bukovica I“
  6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županiej Posavske za 2016.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  7.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći
  Z A K L J U Č C I

  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete znanosti kulture i športa Županije Posavske

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske neprofitnim oganizacijama i udruženjima građana

  -ad.3.- .
  Donosi se Zaključak o neradnom danu na području Županije Posavske

  -ad.4.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja

  -ad.5.-
  Prijedlog zaključka (Informacija Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva) povlači se s dnevnog reda.

  -ad.6.-
  Donosi se Zaključak (ugovori o djelu za srpanj i kolovoz tekuće godine)

  -ad.7.-
  Donosi se Zaključak
  1.Prihvaća se Mišljenje o Prednacrtu Zakona o pravima razvojačenih branitelja i upućuje Skupštini Županije Posavske.
  -ad.8.-
  Donosi se Odluka o preraspodijeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu između Vlade Županije Posavske i Ministarstva pravosuđa i uprave – Potrošačka jedinica Općinski sud Orašje

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županiej Posavske za 2016.godinu mjesnim zajednicama s područja Općine Orašje

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Bukovica I“

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županiej Posavske za 2016.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  Sjednica je završena u 15,30 sati

  Broj:01-02-380-2/16
  Orašje, 11.08.2016.g.

   

  TAJNIK VLADE                                                                           PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                          ___________________
  Katica Baotić, dipl.iur                                                            Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti