Više

  Izvod iz zapisnika sa 51. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Izvod iz zapisnika
  sa 51. izvanredne sjednice Vlade Županije Posavske
  održane 31.10.2016. godine
  Sjednica je počela sa radom u 13:30 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, predsjednik predlaže slijedeći
  Dnevni red
  1. Prijedlog zaključka u svezi sa aktivnostim SIPE na području Općine Orašje na dan 31.10.2016.g.

  Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

  Zaključci

  -ad.1.-
  Donosi se Zaključak u svezi sa aktivnostim SIPE na području Općine Orašje na dan 31.10.2016.g.

  Sjednica je završena u 15,30 sati

  Broj:01-02-537-1/16
  Orašje, 31.10.2016.g.

  Tajnik Vlade                                                                                   Predsjednik Vlade

  ___________________                                                         _____________________
  Katica Baotić, dipl. prav.                                                          Marijan Klaić, mag. ing. aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti