Izvod iz zapisnika sa 54. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

Izvod iz zapisnika
sa 54. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 07.12.2016. godine
Sjednica je počela sa radom u 12:00 sati.

 

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 53.sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Nacrt izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu
2. Nacrt proračuna Županije Posavske za 2017. godinu
3. Prednacrt zakona o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
4. Prednacrt zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske,
5. Prijedlog odluke o prihvaćanju ostavke na mjesto člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru,
6. Prijedlog odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru,
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine,
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2016./2017. godine,
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti,
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava,
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o financiranju upošljavanja novouposlenih osoba,
13. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godine,
14. Prijedlog odluke o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2016./2017. godinu,
15. Prijedlog kriterija za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2016./2017. godini,
16. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa sindikatima iz područja obrazovanja u Županiji Posavskoj,
17. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju,
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na produživanje volonterskog rada,
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite Orašje za popunu upražnjenih radnih mjesta,
20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
21. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministrici financija za donošenje rješenja o visini naknade,
22. Odgovori na zastupnička pitanja (Vlada Županije Posavske, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša i Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa).
23. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanjau Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Gant za razvoj poduzetništva i obrta“
24. Prijedlog odluke o popisu stvari, prava, potraživanja i obveza proračuna i proračunskih korisnika Županije Posavske za 2016.godinu
25. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu
26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za donošenje rješenja o visini nakande
27. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Uredu predsjednika Vlade Županije Posavske za zaključivanje ugovora o djelu
Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
Zaključci
-ad.1.-
Utvrđuje Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.2.-
Utvrđuje se Nacrt proračuna Županije Posavske za 2017. godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.3.-
Utvrđuje se Nacrt zakona o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.4.-
Utvrđuje se Nacrt zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.5.-
Donosi se Odluka o prihvaćanju ostavke na mjesto člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru,

ad.6.-
Donosi se Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru,

-ad.7.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine,

-ad.8.-
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,

-ad.9.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2016./2017. godine,

-ad.10.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti,

-ad.11.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava,

-ad.12.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o financiranju upošljavanja novouposlenih osoba,

-ad.13.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godine,

-ad.14.-
Donosi se Odluka o stipendiranju redovitih studenata za akademsku 2016./2017. godinu,

-ad.15.-
Donose se Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2016./2017. godini,

-ad.16.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa sindikatima iz područja obrazovanja u Županiji Posavskoj,

-ad.17.-
Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Vanjsko uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju,

-ad.18.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na produživanje volonterskog radu,

-ad.19.-
Donosi se Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi civilne zaštite Orašje za popunu upražnjenih radnih mjesta,

-ad.20.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

-ad.21.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministrici financija za donošenje rješenja o visini naknade,

-ad.22.-
Donosi se Zaključak:
1.Objedinjuju se Odgovori na zastupnička pitanja Vlade Županije Posavske (broj:01-02-609/16, od 07.12.2016.godine), Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (broj:08-01-356-2/16, od 30.11.2016.godine, i 08-01-356-1/16, od 30.11.2016.godine), Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša (broj:05-27-130/16, od 30.11.2016.godine) i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa (broj:06-49-1355-2/16,od 30.11.2016.godine) i upućuje Skupštini Županije Posavske..

-ad.23.-
Donosi se Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanjau Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Gant za razvoj poduzetništva i obrta“

-ad.24.-
Donosi se Odluka o popisu stvari, prava, potraživanja i obveza proračuna i proračunskih korisnika Županije Posavske za 2016.godinu

-ad.25.-
Donosi se Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu

-ad.26.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za donošenje rješenja o visini nakande

-ad.27.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Uredu predsjednika Vlade Županije Posavske za zaključivanje ugovora o djelu
Sjednica je završena u 14,45 sati

Broj:01-02-590-1/16
Orašje, 09.12.2016.g.

 

Tajnik Vlade                                                                                     Predsjednik Vlade

___________________                                                          _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                           Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti