Izvod iz zapisnika sa 55. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 
Izvod iz zapisnika
sa 55. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 14.12.2016. godine
Sjednica je počela sa radom u 10:00 sati

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 54. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za financiranje projekata zaštite okoliša u Županiji Posavskoj
5. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Županijskog povjerenstva za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća
6. Prijedlog rješenja o visini naknade za rad Povjerenstva za provedbu postupka prodaje putničkog automobila Vlade Županije Posavske
7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ministru prometa, veza, turizma i zaštite okoliša na rješenje o visini nakande
8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Šefu Zajedničke službe na donošenje rješenja o visini naknade
9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine
10. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacijskog tijela za odgovor na upitnike Europske komisije

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
Zaključci
-ad.1.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Vladi Županije Posavske
-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu financija
-ad.3.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
-ad.4.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu za financiranje projekata zaštite okoliša u Županiji Posavskoj
-ad.5.-
Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Županijskog povjerenstva za procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća
-ad.6.-
Donosi se Rješenje o visini naknade za rad Povjerenstva za provedbu postupka prodaje putničkog automobila Vlade Županije Posavske
-ad.7.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti ministru prometa, veza, turizma i zaštite okoliša na rješenje o visini nakande
-ad.8.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Šefu Zajedničke službe na donošenje rješenja o visini naknade
-ad.9.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec prosinac tekuće godine
-ad.10.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tijela za odgovor na upitnike Europske komisije

Sjednica je završena u 11,10 sati

Broj:01-02-616-1/16
Orašje, 14.12.2016.g.

 

Tajnik Vlade                                                                                      Predsjednik Vlade

___________________                                                          _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                           Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti