Izvod iz zapisnika sa 59. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Izvod iz zapisnika
sa 59. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 26.01.2017. godine
Sjednica je počela sa radom u 14:00 sati
Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 57. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći
Dnevni red

1. Prijedlog uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva financija Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta izvođenja završnih građevinskih radova na uređenju potkrovlja zgrade Vlade Županije Posavske u arhivu Vlade Županije Posavske
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u Županiji Posavskoj
5. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Drugostupanjske upravne komisije Županije Posavske
6. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa sindikatima iz oblasti zdravstva u Županiji Posavskoj
7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
8. Prijedlog zaključka o predlaganju člana Povjerenstva za izradu zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije
10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Orašju za popunu upražnjenog radnog mjesta
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
13. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području Županije Posavske
14. Odgovor na zastupničko pitanja

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:
Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Uredba o naknadama troškova za službena putovanja

-ad.2.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva financija Županije Posavske

-ad.3.-
Donosi se Odluka o prijenosu okončanog projekta izvođenja završnih građevinskih radova na uređenju potkrovlja zgrade Vlade Županije Posavske u arhivu Vlade Županije Posavske

-ad.4.-
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u Županiji Posavskoj

-ad.5.-
Donosi se Rješenje o razrješenju predsjednika Drugostupanjske upravne komisije Županije Posavske

-ad.6.-
Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za vođenje pregovora sa sindikatima iz oblasti zdravstva u Županiji Posavskoj

-ad.7.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.8.-
Donosi se Zaključak o predlaganju člana Povjerenstva za izradu zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske

-ad.9.-
Donosi se Zaključak o prihvaćanju Informacije
-ad.10.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti predsjednika Općinskog suda u Orašju za popunu upražnjenog radnog mjesta

-ad.11.-
Donosi se Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

-ad.12.-
Donosi se Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

-ad.13.-
Donosi se Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za izradu Nacrta kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području Županije Posavske

-ad.14.-
Donosi se Zaključak
1.Prihvaća se odgovor Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj 06-49-1503-3/16 od 09.01.2017.godine, na zastupničko pitanje zstupnika Drage Zečevića i upućuje Skupštini Županije Posavske.

Sjednica je završena u 15,30 sati

Broj:01-02-06-1/17
Orašje, 30.01.2017.g.

Tajnik Vlade                                                                                  Predsjednik Vlade

___________________                                                       _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                         Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti