Izvod iz zapisnika sa 63. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Izvod iz zapisnika
sa 63. sjednice Vlade Županije Posavske
održane 27.i 31.03.2017. godine
Sjednica je počela sa radom u 27.03.2017.g.13:00 sati, prekinuta u 13:30 sati, nastavljena 31.03.2017.g. u 10:00 sati i završena u 13:00 sati

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 62. sjednice Vlade Županije Posavske.
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Nacrt zakona o doplatku za djecu
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji ministarstva branitelja Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Vlade Županije Posavske
4. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
5. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje
6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Aneksa VI Sporazuma o sufinanciranju izvođenja prvog ciklusa stručnog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2010./2011. godini akt broj:06-38-1306-2/10 od 28.12.2010.godine
7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Aneksa IV Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija predškolskog odgoja, razredne nastave, informatike, turizma i zaštite okoliša Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2012./2013. godini akt broj:06-38-685-2/13 od 11.07.2013.godine
8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Aneksa VI Sporazuma o sufinanciranju izvođenja dodiplomskog studija Socijalni rad, Novinarstvo, Hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2010./2011. godini akt broj:06-38-1307-2/10 od 28.12.2010.godine
9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija prava, studija kriminalistike i sigurnosni menadžment i diplomskog studija prava u Centru Pravnog Fakulteta Svezčilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2016./2017. godini.
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu
11. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom sudu u Odžaku
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana
14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec veljaču i ožujak tekuće godine
16. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na zaključivanje ugovora o pružanju usluga sa Mostarskim sajmom d.o.o.
17. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Športskom savezu općine Orašje
18. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
19. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske – Potrošačka jedinica Osnovna škola Braće Radića Domaljevac
20. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
21. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata
22. Program rada Županijske Uprave civilne zaštite za 2017.godinu
23. Program rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2017.godinu
24. Plan i program rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2017.godinu
25. Programske aktivnosti i mjere Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2017.godinu
26. Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za provođenje posebnih – javno zdravstvenih mjera

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-
Utvrđuje se Prijedlog zakona o doplatku za djecu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.2.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji ministarstva branitelja Županije Posavske

-ad.3.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Vlade Županije Posavske

-ad.4.-
Donosi se Odluka o izmjenama odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

-ad.5.-
Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje

-ad.6.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Aneksa VI Sporazuma o sufinanciranju izvođenja prvog ciklusa stručnog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2010./2011. godini akt broj:06-38-1306-2/10 od 28.12.2010.godine

-ad.7.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Aneksa IV Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija predškolskog odgoja, razredne nastave, informatike, turizma i zaštite okoliša Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2012./2013. godini akt broj:06-38-685-2/13 od 11.07.2013.godine

-ad.8.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Aneksa VI Sporazuma o sufinanciranju izvođenja dodiplomskog studija Socijalni rad, Novinarstvo, Hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2010./2011. godini akt broj:06-38-1307-2/10 od 28.12.2010.godine

-ad.9.-
Skida se s dnevnog reda Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija prava, studija kriminalistike i sigurnosni menadžment i diplomskog studija prava u Centru Pravnog Fakulteta Svezčilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2016./2017. godini

-ad.10.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu

-ad.11.-
Donosi se Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom sudu u Odžaku

-ad.12.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

-ad.13.-
Donosi se Zaključak o zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana

Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.15.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec veljaču i ožujak tekuće godine

-ad.16.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na zaključivanje ugovora o pružanju usluga sa Mostarskim sajmom d.o.o.

-ad.17.-
Donosi se Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Športskom savezu općine Orašje

-ad.18.-
Donosi se Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

-ad.19.-
Donosi se Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske – Potrošačka jedinica Osnovna škola Braće Radića Domaljevac

-ad.20.-
Donosi se Zaključak o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa

-ad.21.-
Donosi se Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata

-ad.22.-
Donosi se Zaključak:
1.Prihvaća se Program rada Županijske Uprave civilne zaštite za 2017.godinu

-ad.23.-
Donosi se Zaključak:
1.Prihvaća se Program rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2017.godinu

-ad.24.-
Donosi se Zaključak:
1.Prihvaća se Plan i program rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2017.godinu

-ad.25.-
Donosi se Zaključak:
1.Prihvaćaju se Programske aktivnosti i mjere Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2017.godinu

-ad.26-
Donosi se Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za provođenje posebnih – javno zdravstvenih mjera

Sjednica je završena u 13,00 sati

Broj:01-02-120-1/17
Orašje, 03.04.2017.g.

Tajnik Vlade                                                                                       Predsjednik Vlade

___________________                                                          _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                          Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti