Više

  Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  8.  sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 28.05.2015.g. u Orašju

   

  Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  7. sjednice Vlade Županije Posavske,

  Zapisnik  je jednoglasno usvojen.

  Nakon usvajanja gore navedenog  Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1.Program rada Vlade Županije Posavske za 2015.godinu.

  2.Prijedlog pravilnika o načinu izdavanja i izgledu službene iskaznice predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vlade Županije Posavske

  3.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za ožujak školske 2014./2015.godine

  4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Prorčuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  2. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske
  3. Prijedlog zaključka (ugovori o djelu za svibanj)
  4. Odgovori na zastupnička pitanja

  D  o p u n  a   d n e v n o g    r e d a

   

  1. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Sporazuma

   

   

   

  Dnevni red i dopuna dnevnog reda   jednoglasno  su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Donosi se Program rada Vlade Županije Posavske za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske .

   

  -ad.2.-

  Donosi se Pravilnik o načinu izdavanja i izgledu službene iskaznice predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vlade Županije Posavske

   

  -ad.3.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za ožujak školske 2014./2015.godine

   

  -ad.4.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstva iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno športskih programa i aktivnosti

   

  -ad.5.-

  Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

   

  -ad.6.-

  Donosi se Zaključak o proglašenju neradnog  dana na području Županije Posavske

   

  -ad.7.-

  Donosi se Zaključak:

  1. Vlada Županije Posavske daje suglasnost ministarstvima, službama i uredima Vlade da zaključe ugovore o djelu za mjesec svibanj   tekuće godine, i to

  – Ministarstvo unutarnjih poslova i

  – Manda Bernatović

  – Pero Džoić

  – Marina Anđelić

  – Ružica Vuković

  – Mato Živković

  – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i

  – Velid Subašić

  – Ministarstvo pravosuđa i uprave i

  – Ivan Vilić

  – Zajednička služba Vlade i

  – Ana Senić

  – Marija Maskaljević

  – Marijan Mijić

  – Ured za povratak raseljenih lica –prognanika i izbjeglica i

  – Danijel Ivanković

  – Agencija za privatizaciju i

  -Ružica Baotić

  -Mario Brkić

  – Općinsko pravobraniteljstvo u Orašju i

  – Ružica Baotić

  – Kantonalno tužiteljstvo i

  – Slađana Klajić

  – Miroslav Vukić

  – Općinski sud u Orašju i

  – Marina Tipura

  – Kantonalni sud u Odžaku i

  – Elvira Pobrić

   

  -ad.8.-

  Donosi se Zaključak:

  1. Objedinjuju se odgovori na zastupnička pitanja i upućuju Skupštini Županije Posavske na daljnje postupanje.

   

  -ad.9.-

  Skida se s dnevnog reda Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje  Sporazuma

   

  Sjednica je završena u 15,00 sati

   

  Broj:01-02-286-2/15

  Orašje, 29.05.2015.g.

   

   

   

   

   

  TAJNIK VLADE                                                     PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                            _____________________

                                                                                            Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti