Više

  Javni poziv za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta

  Najčitanije

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja raspisalo je Javni poziv za odabir korisnika Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta”

  Predmet Javnog poziva je prikupljanje programa — projekata za raspodjelu sredstava tekućeg transfera, koji je osiguran iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (“ Službene novine Federacije BiH”, br. 99/19).

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku V. broj: 158/2020 od 30.01.2020. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima — za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

  Sredstva predviđena u Odluci o programu utroška sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta” će se raspodijeliti, na način i prema kriterijima utvrđenim Odlukom, za jedanaest odabranih programa/projekata u visini od 100.000,00 KM po jednom programu/projektu, sukladno općim kriterijima sudjelovanja i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih ovom Odlukom, a sredstva u visini od 200.000,00 KM raspodijeliti će se kao interventna sredstva kojima raspolaže Federalni ministar prostornog uređenja, na temelju podnesenih zahtjeva sa razrađenim programima/projektima i financijskim planovima, sukladno kriterijima hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa/projekata.

  Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju kantonalna i općinska tijela vlasti Federacije Bosne i Hercegovine.

  Javni poziv i obrasce možete preuzeti ovdje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti