Više

  Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske

  Najčitanije

  Povodom objavljenog „Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava kao poticaj poduzetništvu i obrtu“ na dan 03.11.2017. godine, Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske na temelju članka 10 (6) Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava, objavljuje Liste potencijalnih korisnika sredstava.

  Lista potencijalnih korisnika sredstava se može preuzeti ovdje:

  -Preliminarna Lista potencijalnih korisnika sredstava

  NAPOMENA:  Svi podnositelji zahtjeva čija imena gospodarskih društava i obrta nisu objavljena na Listi potencijalnih korisnika financijskih sredstava „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“, temeljem odredaba gore navedenog Pravilnika, mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste potencijalnih korisnika sredstava na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

  Prigovor se podnosi pismenim putem, a dostavlja se osobno na protokol Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ŽUPANIJE POSAVSKE, Titova  b.b.ODŽAK 76 290, sa  naznakom:”Prigovor po  rezultatima Javnog poziva”.

  Prigovori podneseni nakon isteka roka za podnošenje prigovora, neće se razmatrati i biti će odbačeni kao neblagovremeno podneseni.

  Podnositelji zahtjeva čiji nazivi ili imena nisu objavljeni na Listi potencijalnih korisnika sredstava, a čijim se zahtjevima nije moglo udovoljiti, o razlozima odbijanja mogu se upoznati uvidom u Listu odbijenih zahtjeva ovdje:

  -Lista odbijenih zahtjeva

  Izvijestili su iz Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti