Više

  Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽP-Obavijest o polaganju ispita općeg znanja

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Ministarstvo pravosuđa i uprave

  Broj:03-05-291/16
  Datum, 28.10.2016. godine

  Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Ministarstvo pravosuđa i uprave

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate:

  1. Ivana Knežević  iz Ugljare
  2. Ivana Knežević iz Vrbovca
  3. Anita Dalmatin iz Čapljine
  4. Miroslav Krištić iz Orašja

   
  da će se  polaganje  ispita općeg znanja  održati dana  04.11.2016. godine  u  14,00 sati, u  zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.

  Identitet kandidata koji pristupa polaganju  ispita  općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

  Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u  iznosu od  200,00 KM kandidat je dužan  uplatiti  na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita  općeg znanja“.

  Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz  o uplati troškova ispita općeg znanja.

   

   M I N I S T R I C A 

  Ana Andrić dipl. pravnik

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti