Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽP-Obavijest o polaganju ispita općeg znanja

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj:03-05-291/16
Datum, 28.10.2016. godine

Na temelju članka 10. stavak 2. i 3. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14), Ministarstvo pravosuđa i uprave

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

1. Ivana Knežević  iz Ugljare
2. Ivana Knežević iz Vrbovca
3. Anita Dalmatin iz Čapljine
4. Miroslav Krištić iz Orašja

 
da će se  polaganje  ispita općeg znanja  održati dana  04.11.2016. godine  u  14,00 sati, u  zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku ul. Titova bb.,76 290 Odžak.

Identitet kandidata koji pristupa polaganju  ispita  općeg znanja utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

Naknadu za polaganje ispita općeg znanja u  iznosu od  200,00 KM kandidat je dužan  uplatiti  na depozitni račun Županije Posavske broj: 3380002210457121, vrsta prihoda 722611, općina 068 sa naznakom „naknada za polaganje ispita  općeg znanja“.

Kandidati su dužni prije početka ispita predočiti dokaz  o uplati troškova ispita općeg znanja.

 

 M I N I S T R I C A 

Ana Andrić dipl. pravnik

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti