Više

  Obavijest o polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne zaštite

  Najčitanije

  Obavještavaju se kandidati koji su zainteresirani za polaganje stručnog ispita u djelatnosti socijalne zaštite (socijalni radnik, pravnik, psiholog i defektolog) da zahtjev za polaganje stručnog ispita mogu dostaviti Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, Jug 1. bb. 76 270 Orašje.

  Sukladno Pravilniku o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne zaštite („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 6/21 i 8/21 ) kandidat za polaganje stručnog ispita koji je obavio ili započeo obavljanje pripravničkog staža prije stupanja na snagu Pravilnika uz zahtjev za polaganje stručnog ispita dužan je priložiti dokumentaciju iz članka 10.(3) spomenutog Pravilnika.

  Kandidat koji obavi pripravnički staž sukladno Pravilniku o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne zaštite uz zahtjev za polaganje stručnog ispita dužan je priložiti dokumentaciju iz članka 10.(2) istog Pravilnika.

  Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 031-713-345, izvijestili su iz Ministarstva zdravstva i socijalne politike Vlade Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti