Više

  OBAVIJEST O PONIŠTENJU INTERNOG NATJEČAJA

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  ŽUPANIJA POSAVSKA

  VLADA

  Povjerenstvo za državnu službu

   

   

  Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske na zahtjev Općinskog suda u Orašju broj: 025-0-Su-15-000 643 od 24.12.2015. godine, istog dana, objavljuje

   

  O B A V I J E S T

  O  P O N I Š T E N J U   I N T E R N O G   N A T J E Č A J A
  za popunu radnih  mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Orašju

   
  1)  stručni suradnik za registar društava ……………………………..………….1 izvršitelj

  na neodređeno vrijeme

  2)  stručni suradnik za računovodstveno-materijalne poslove…………….…….1 izvršitelj

  na neodređeno vrijeme

   

   

  O B J A V L J E N O G

   

     dana 17.12.2015. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

   

   

   

   

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

   

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti