OBAVIJEST O PONIŠTENJU INTERNOG NATJEČAJA

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA POSAVSKA

VLADA

Povjerenstvo za državnu službu

 

 

Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske na zahtjev Općinskog suda u Orašju broj: 025-0-Su-15-000 643 od 24.12.2015. godine, istog dana, objavljuje

 

O B A V I J E S T

O  P O N I Š T E N J U   I N T E R N O G   N A T J E Č A J A
za popunu radnih  mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Orašju

 
1)  stručni suradnik za registar društava ……………………………..………….1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme

2)  stručni suradnik za računovodstveno-materijalne poslove…………….…….1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme

 

 

O B J A V L J E N O G

 

   dana 17.12.2015. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva

Ružica Ivanović

 

 

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti