Više

  Obavijest o stanju usjeva na prostoru Županije Posavske

  Najčitanije

  Ozimi usjevi pšenice i ječma na području Županije Posavske nalaze se trenutno u zadovoljavajućem stanju. Na površinama gdje su primjenjene agrotehničke mjere, te ispoštovani rokovi sjetve, pšenica i ječam nalaze se u fenofazi intenzivnog bokorenja. Na takvim usjevima potrebno je obaviti prihranu dušičnim gnojivima.

  Na usjevima gdje je izostala jesenja osnovna gnojidba potrebno je biljkama osigurati određene količine fosfora i kalija, najučinkovitije folijarnim putem.

  Porastom temperatura, dolazi do pojave prvih gljivičnih oboljenja, na ječmu se primjećuje mrežasta i siva pjegavost, suzbijanje se obavlja preventivno, u nešto ranijem periodu nego oboljenja na pšenici.

  Potrebno je napomenuti, da prilikom temperaturnog kolebanja visokih dnevnih i niskih noćnih temperatura, pšenica doživljava stresne situacije, a one se ogledaju u promjenama nijansi (svijetlo-žuta, crvenkasta, smećkasta boja). Navedeni simptomi su privremenog karaktera i nakon prestanka temperaturnih oscilacija, povući će se i neće utjecati na dalji razvoj pšenice.

  Vremenski uvjeti zabilježeni u početnom dijelu kalendarske 2022. godine bili su manje povoljni ranijem razvoju bolesti pšenice. Ukoliko dođe do porasta temperatura moguća je pojava žute hrđe na pšenici, te je njezino suzbijanje obavezno. Isto tako, potrebno je pratiti pojavu štetnih insekata, kao što su lisne uši, koji stvaraju štete u vidu sisanja biljnih sokova.

  Na manjem broju parcela gdje nije bila moguća odvodnja suviška vode, nastale oborinama, vidljiva su vodoležja. Ti dijelovi su svijetle boje, biljke su zakržljale, rjeđi je sklop ili je čak došlo do potpunog propadnja dijela usjeva.
  Savjetodavci pri Odsjeku poljoprivredne savjetodavne službe ovoga Ministarstva dostupni su svakim radnim danom, u vremenskom periodu od 08,00 do 16,00 sati.

  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede
  i šumarstva Županije Posavske

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti