Više

  Obavijest povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 30-5/16
  Orašje, 09.08.2016. godine

  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju   internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za prvostupanjske upravne postupke, Odsjek za administraciju Domaljevac-Šamac, Uprava za administraciju i potporu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidata:

  1. Nevenku Leovac

  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 23.08.2016. godine u 11,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.

  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti općine Orašje, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

                                                                                                 Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 30-8/16
  Orašje, 09.08.2016.

  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata koji će dana 23.08.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

  za poziciju: stručni suradnik za prvostupanjske upravne postupke u Odsjeku za administraciju Domaljevac-Šamac, Uprava za administraciju i potporu ……..….… 1 izvršitelj

  1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14).
  2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).
  3. Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 32/01, 56/08, 58/15).
  4. Zakon o jedinstvenom matičnom broju („Službeni glasnik BiH“ broj: 32/01, 63/08, 103/11, 87/13).
  5. Zakon o osobnoj iskaznici („Službeni glasnik BiH“ broj: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12).
  6. Zakon o ličnom imenu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 07/12).
  7. Zakon o putnim ispravama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08, 60/13).
  8. Pravilnik o vozačkoj dozvoli („Službeni glasnik BiH“ broj: 13/07, 43/15).

   

  S poštovanjem

   

                                                                                              Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 30-6/16
  Orašje, 09.08.2016. godine

  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju   internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za planiranje, analizu i stalna materijalna sredstva, Odsjek za potporu, Uprava za administraciju i potporu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidata:

  1. Svjetlanu Topić

  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 23.08.2016. godine u 11,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.

  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti općine Orašje, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 30-9/16
  Orašje, 09.08.2016.

  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata koji će dana 23.08.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

  za poziciju: stručni suradnik za planiranje, analizu i stalna materijalna sredstva u Odsjeku za potporu, Uprava za administraciju i potporu ……………………..….… 1 izvršitelj

  1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14).
  2. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).
  3. Zakon o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14).

  S poštovanjem

                                                                                                 Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 30-7/16
  Orašje, 09.08.2016. godine

  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju   internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje, Kabinet ministra u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske

   

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidata:

  1. Ružu Đukić

  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 23.08.2016. godine u 11,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.

  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti općine Orašje, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

                                                                                                 Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 30-10/16
  Orašje, 09.08.2016.

  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

   

  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske objavljenog dana 19.07.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata koji će dana 23.08.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

  za poziciju: stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje u Kabinetu ministra……….…………………………………………………………………..….… 1 izvršitelj

  1. Zakon o unutarnjim poslovima Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/96, 2/02, 4/02, 5/02, 8/02, 2/07, 2/13 i 4/13).
  2. Zakon o policijskim službenicima Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 8/07, 2/08, 1/12 i 2/13).
  3. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14).
  4. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98 i 48/99).
  5. Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 28/00, 45/06, 102/09, 62/11).
  6. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06).

  S poštovanjem

                                                                                                 Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 30-3/16
  Orašje, 9.8.2016.godine.

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

  RJEŠENJE

  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
  u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske

  I.

  U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske na pozicije:

  • stručni suradnik za prvostupanjske upravne postupke u Odsjeku za administraciju Domaljevac- Šamac, Uprava za administraciju i potporu……………………………………..………………….………. 1 izvršitelj
  • stručni suradnik za planiranje, analizu i stalna materijalna sredstva u Odsjeku za potporu, Uprava za administraciju i potporu…………………………..1 izvršitelj
  • stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje u Kabinetu ministra…1 izvršitelj

  na neodređeno vrijeme

  Imenuju se:

  Sa liste eksperata:

  • Melita Huseinović, dipl. iur.

  Iz reda državnih službenika na prijedlog ministra:

  • Nada Župarić, dipl. iur.
  • Mandica Jurić, dipl. iur., predstavnik sindikata

  II.

              Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

  III.

              Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske objavljenog dana 19.7.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na interni natječaj.

  Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

  V.

              Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

                                                                                                 Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

   

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti