Više

  Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata

  Najčitanije

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Ž U P A N I J A P O S A V S K A
  Ministarstvo financija
  Orašje

  Broj:04-34-51-12/16
  Orašje, 16.05.2016.godine

   

                                                                                       Služba za odnose s javnošću

                                                                                               Županije Posavske

   

  Predmet: Obavijest za kandidate sa Liste uspješnih kandidata

   

  Na temelju članka 4.(1) Pravilnika o načinu obavljanja razgovora sa kandidatima sa liste uspješnih kandidata («Narodne novine Županije Posavske» broj 3/14), obavještavamo kandidate sa Liste uspješnih kandidata, utvrđene nakon održanog stručnog ispita za popunu radnog mjesta – stručni suradnik za plaćanje u Ministarstvu financija Županije Posavske: Danijela Ivanković i Marka Živković, da će se razgovor obaviti dana 19.05.2016. godine (četvrtak), u 12:00 sati u prostorijama Ministarstva financija Županije Posavske.

   

    MINISTRICA

  Nada Ćulap, dipl.oec.

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti