Više

  Održana prva sjednica Kolegija za europske integracije

  Najčitanije

  Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić održao je 17.11. prvu sjednicu Kolegija za europske integracije kojem su pored entitetskih premijera, Fadila Novalića i Željke Cvijanović, bili nazočni i premijeri županija i kantona (predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić) i Brčko Distrikta, kao i direktor Direkcije za europske integracije BiH Edin Dilberović. Kolegij za europske integracije predstavlja vrhovno političko tijelo čija je funkcija da osigura usuglašenost stavova o ključnim strateškim i političkim pitanjima u oblasti EU integracija.

  Predsjedavajući Zvizdić je istaknuo da sada više nego ikada postoji potreba za jačanjem suradnje predstavnika svih razina vlasti u procesu EU integracija. Rekao je da je ovaj sastanak važan i zbog činjenice da će BiH već početkom prosinca (9.12.2016.) dobiti Upitnik Europske komisije kojim će i započeti proces izrade Mišljenja o članstvu BiH u Europsku uniju. Naglasio je da i sve druge obaveze i aktivnosti koje proistječu iz procesa EU integracija, zahtijevaju koordinaciju i blisku suradnju u skladu sa odredbama Mehanizma koordinacije.
  Sudionici sastanka su uz ostalo usvojili Poslovnik o radu Kolegija za Europske integracije, kao i Uputstvo i Poslovnik o radu ministarskih konferencija.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti