Više

  OPERATIVNO PLANIRANJE U 2022. GODINI

  Najčitanije

  Sukladno čl. 53.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,i 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i čl. 6. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 18/21), svi proračunski korisnici su obvezni Ministarstvu financija u propisanim rokovima dostavljati tromjesečne i mjesečne operativne planove. Isti se moraju temeljiti na obavijesti Ministarstva financija i podnositi na obrascima koje je potrebno skinuti sa donjeg linka.

  LINKOVI:

  2022-Obrasci za operativno planiranje

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti