Više

  Poziv za 118. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-509/18
  Orašje, 03.12.2018.godine

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 118. sjednicu Vlade Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 117. sjednice Vlade, predlažem slijedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“
  2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdavajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskoj zajednici na ime manifestacije religijskog sadržaja
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje od 01.01.1999.-31.12.1999.godine i za razdoblje od 01.01.2001.-31.12.2003.godine
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Općini Orašje
  8. Prijedlog odluke o redovnom godišnjem popisu stalnih sredstava, potraživanja i obveza proračunskih korisnika Županije Posavske za 2018. godinu
  9. Prijedlog odluke o dodjeli stipendija redovitim studentima za akademsku 2018../2019.godinu
  10. Prijedlog kriterija za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018./2019.godini
  11. Prijedlog pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokom stručnom spremom u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
  12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
  13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika
  14. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec studeni tekuće godine
  16. Prijedlog zaključka
  17. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava nemijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava“
  18. Nacrt izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu

  Materijali pod rednim brojem 11. i 16. biti će vam proslijeđeni na službene e-mail adrese

  Sjednica Vlade će se održati dana 04.11.2018.godine (utorak) sa početkom u 14:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  ____________________
  Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti