Poziv za 119. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-530/18
Orašje, 12.12.2018.godine

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 119. sjednicu Vlade Županije Posavske i nakon razmatranja Zapisnika sa 118. sjednice Vlade, predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstva financija
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za listopad školske 2018./2019. godine
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 01.01.1999.-31.12.1999. godine i 01.01.2001.-20.10.2001. godine
8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan (izmijenjen i dopunjen) Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018. godinu
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2018. godinu
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje
11. Prijedlog rješenja o postavljenju šefa Ureda za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske
12. Prijedlog rješenja o visini naknade predsjedniku i članovima Povjerenstva za odabir korisnika sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“
13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teških tjelesnih povreda
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
15. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske

Sjednica Vlade će se održati dana 13.12.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade
________________________
Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti