Više

  Poziv za 120. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-548/18
  Orašje, 17.12.2018.godine

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 120. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem slijedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  3. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
  4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  5. Prijedlog zaključka

  Sjednica Vlade će se održati dana 17.12.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  ____________________
  Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti