Poziv za 120. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-548/18
Orašje, 17.12.2018.godine

Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 120. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem slijedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
3. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa
4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
5. Prijedlog zaključka

Sjednica Vlade će se održati dana 17.12.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

____________________
Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti