Poziv za 14. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-377/15
Orašje, 06.08.2015.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 13. sjednice, sazivam 14. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog uredbe o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
2.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu.
3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji Granotovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003.godine
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu vjerskim zajednicama
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
9. Prijedlog odluke o vrsti temeljnim kriterijima , načinu ostvarivanja novačnih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2015.g.
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Općini Odžak
11. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje stalnih sredstava
12. Prijedlog rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske
13. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije
14. Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za kolovoz 2015.g.
15. Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka
16.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
17. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava.
18.Zahtjev Ministarstva branitelja za davanje prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na otpremninu za Luju Nedić
Sjednica Vlade će se održati dana 07.08.2015.godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti