Više

  Poziv za 18. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Županije Posavske

  Vlada

  Broj: 01-49-472/15

  Orašje, 19.10.2015.g.

   

   

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne     novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 17. sjednice, sazivam  18 sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

   

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu UNDP-a za sufinanciranje projekta rekonstrukcije i sancije R-464, dionica Bazik

  1. Prijedlog odluke o davanju suglsnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na uređenju kanala „Gornja Srnotoča“ od km 5+733,00 do km 6+275,00 i od km 7+386,00 do km 8+395,00

  3.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala „Jošava“ od km 2+399,20 do km7+143,00

  4.Prijedlog odluke o prestanku stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske

  5.Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijelne potrebe“

  6.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godine za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe-obuće za policijske službenike
  2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o naknadi članovima Povjerenstva za polaganje ispita vozača motornih vozila
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske (Udruga gospodarstvenika)
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Sveučilištu Mostar
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za sufinanciranje nabavke udžbenika“
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
  8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog ureda u potkrovlju zgrade Vlade Županije Posavske generalnom konzulatu Republike Hrvatske Tuzla
  9. Prijdlog odluke o zabrani novog zapošljavanja u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i javnim službama

  16.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda Predsjednika Vlade Županije Posavske

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Župi sv. Ane Domaljevac

   

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe

  19.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime  realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje za provođenje postupka javne nabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama za školsku 2015./2016.godinu

  21.Prijedlog rješenja o imenovanju administrativnog povjerenstva Vlade Županije Posavske

  22.Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Drugostupanjske upravne komisije

  23.Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanaju Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske

  24.Prijedlog rješenja o imenovnaju Stegovnog vijeća

  25.Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

  26.Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

  27.Prijedlog zaključka

  28.Prijedlog zaključka o dopuni zaključka o davanju suglasnosti

  1. Prijdlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje

  30.Zahtjev Skupštine Županije Posavske za izdavanje suglasnosti za poslove i zadatke po ugovoru od jelu

  31.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti na ugovor o djelu za Jozu Pranjić za mjesec rujan 2015.g.

  1. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( OŠ Domaljevac- spremačica i SSŠ Orašje –kuharica)
  2. Prijedlog zaključka za davanje suglasnosti osobama koje rade po ugovoru o djelu za listopad 2015.g.
  3. Prijedlog Zaključka o neradnom danu na području Županije Posavske
  4. Odgovor na zastupničko pitanje (Ministarstva financija)
  5. Informacija o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sa pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ u 2014.-oj godini.

   

   

  Sjednica Vlade će se održati dana 21.10.2015.godine (srijeda) sa početkom u 09,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

   

   

                                                                                                                 Predsjednik Vlade

        Marijan Klaić, mag.ing.aedif

   

   

   

   

   

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti