Poziv za 21. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-574/15
Orašje, 30.11.2015.g.
Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 19. i 20. sjednice, sazivam 21. sjednice Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

Dnevni red
1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske
4.Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti
5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za za 2015.godinu, UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekata rekonstrukcije i sanacioje R-464 Odžak-Prud i RC-463 Orašje-Bok
7. Prijedlog odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata djelatnika MUP-a Županije Posavske kod poslodavca
9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Stegovnog vijeća
10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za izvršenje rashodovanja stalnih sredstava proračunskih korisnika Županije Posavske
11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava
12. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovimaPovjerenstva za utvrđivanje redoslijeda kandidata za volontiranje
13.Zahtjev Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za davanje suglasnosti na isplatu po Rješenju Povjerenstvu za javne nabavke.
14.Zahtjev Županijske uprave civilne zaštite za angažiranje Nadira Nišlića po ugovoru o djelu
15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama.
16. Prijedlog za pokretanje postupka imenovanja Županijskog pravobranitelja.
17.Prijedlog sporazuma o temeljnim principima uređivanja prava iz radnog odnosa zaposlenika u javnim službama na području Županije Posavske
18. Prijedlog zaključka
19.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike.(uplata doprinosa)

20. Zahtjev Ureda za Gospodarski razvoj za davanje suglasnosti za prijem 4 državna službenika – stručna suradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno – športskih programa i aktivnosti.
22. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.

Sjednica Vlade će se održati dana 03.12.2015.godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti