Više

  Poziv za 30. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj: 01-49-85/16
  Orašje, 07.03.2016.g.

  Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 25.,26.,27., 28.i 29. sjednice, sazivam 30. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
  2. Nacrt zakona o javnom okupljanju
  3. Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske
  4. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2015.godinu
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica
  6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i zavoda za školstvo
  7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za informiranje
  8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama
  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
  10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2016.godinu
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u
  12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
  13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
  14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije
  15. Prijedlog rješenja o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavnaje Županije Posavske
  16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu ( OŠ Tolisa i OŠ D. Mahala)
  18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  19 Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje
  20 Prijedlog zaključka o dostavljanju izvješća o stipendiranju studenata
  21. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  22 Prijedlog zaključka
  23. Zahtjev za davanje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja
  24. Zahtjev za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu sa Ružom Baotić
  25. Odgovori na zastupnička pitanja
  Materijali pod točkama 1,2,3,4, ća Vam biti proslijeđeni e-mailom.

  Sjednica Vlade će se održati dana 09.03.2016.godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

  Predsjednik Vlade

  Marijan Klaić, mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti