Poziv za 30. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj: 01-49-85/16
Orašje, 07.03.2016.g.

Na temelju članka 6. stavka 1. Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), nakon razmatranja Zapisnika sa 25.,26.,27., 28.i 29. sjednice, sazivam 30. sjednicu Vlade Županije Posavske i predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
2. Nacrt zakona o javnom okupljanju
3. Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske
4. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2015.godinu
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i zavoda za školstvo
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za informiranje
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2016.godinu
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u
12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije
15. Prijedlog rješenja o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavnaje Županije Posavske
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu ( OŠ Tolisa i OŠ D. Mahala)
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
19 Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje
20 Prijedlog zaključka o dostavljanju izvješća o stipendiranju studenata
21. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22 Prijedlog zaključka
23. Zahtjev za davanje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja
24. Zahtjev za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu sa Ružom Baotić
25. Odgovori na zastupnička pitanja
Materijali pod točkama 1,2,3,4, ća Vam biti proslijeđeni e-mailom.

Sjednica Vlade će se održati dana 09.03.2016.godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

Predsjednik Vlade

Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti