Više

  Poziv za 45. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-436/16
  Orašje, 09.09.2016.g.
  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 6/08 i 10/10), sazivam 45. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 44. sjednice Vlade Županije Posavske predlažem sljedeći:

  Dnevni red

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima“,
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na izradi horizontalne signalizacije na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj,
  4. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za provođenje šumsko-uzgojnih mjera na objektu „Baščine“ u Vrbovcu i Potočanima, površine 6,2 ha
  6. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu
  7. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske,
  Materijali će Vam biti uručeni pred početak sjednice Vlade.

  Sjednica Vlade će se održati dana 09.09.2016.godine (petak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti