Poziv za 45. sjednicu Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavske
Vlada
Broj:01-49-436/16
Orašje, 09.09.2016.g.
Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 6/08 i 10/10), sazivam 45. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 44. sjednice Vlade Županije Posavske predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima“,
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu Vladi Županije Posavske,
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – radovi na izradi horizontalne signalizacije na regionalnim cestama u Županiji Posavskoj,
4. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za provođenje šumsko-uzgojnih mjera na objektu „Baščine“ u Vrbovcu i Potočanima, površine 6,2 ha
6. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu
7. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavanje Županije Posavske,
Materijali će Vam biti uručeni pred početak sjednice Vlade.

Sjednica Vlade će se održati dana 09.09.2016.godine (petak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

 

Predsjednik Vlade

_________________________
Marijan Klaić mag. ing. aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti