Više

  Poziv za 52. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-549/16
  Orašje, 08.11.2016.g.

   

   

  Na temelju članka 6.(1) Poslovnika  o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 52. sjednicu Vlade i nakon razmatranja Zapisnika sa 50. i 51. sjednice Vlade Županije Posavske, predlažem sljedeći:

  Dnevni   red

  1. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o srednjem školstvu
  2. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o osnovnom školstvu
  3. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj
  4. Prednacrt zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i vlada županija sa pregovaračkim timom sindikata državnih službenika i nemještenika u tijelima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova za uređenje Tehničkog bloka Županijske bolnice u Orašju
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namjenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  9. Prijedlog zaključka o upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
  10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za upošljavanje
  11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za mjesec listopad i studeni tekuće godine
  12. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine
  13. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.09.2016.godine
  14. Prijedlog rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu javne nabave roba – jednog službenog automobila

   

  Materijali pod točkama 12. i 13. će  Vam biti  proslijeđeni na službene e-mail adrese,

   

  Sjednica Vlade će se održati dana 11.11.2016.godine (petak) sa početkom u 09,30 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

   

                                                                                                   Predsjednik Vlade            _________________________

  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti