Više

  Poziv za 56. sjednicu Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavske
  Vlada
  Broj:01-49-628/16
  Orašje, 19.12.2016.g.

  Na temelju članka 6.(1) a u svezi s člankom 38.(2) Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/08 i 10/10), sazivam 56. sjednicu Vlade, predlažem sljedeći:

  Dnevni red

  1. Nacrt Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
  2. Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2017.godinu
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Orašje
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Općini Odžak
  5. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2016.godine
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posvske
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  8. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  9. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu na poziciji „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“
  11. Prijedlog odluke o usvajanju dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2016. godinu
  12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2016.godini
  13. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad
  14. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa utroška srestava utvrđenih Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe
  15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime financijske pomoći korisnicima pomoći za uzdržavanje
  16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
  17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo
  18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za studeni školske 2016./2017.godine
  19. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju
  20. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
  21. Prijedlog zaključka o neradnim danima na području Županije Posavske
  22. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti direktoru Županijske uprave za inspekcijske poslove na donošenje rješenja o visini naknade
  23. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa broj 3 ugovora o dijeljenju troškova
  24. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje Aneksa ugovora o dijeljenju troškova između UNDP-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  25. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u
  26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
  27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
  28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Vladi Županije Posavske na provedbu postupka javne nabave radova – uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje
  29. Prijedlog rješenja o imenovnaju Povjerenstva za provedbu javne nabave radova – Uređenje parka ispred športsko kulturnog centra Orašje

  Sjednica Vlade će se održati dana 19.12.2016.godine (ponedjeljak) sa početkom u 13,00 sati u sali za sastanke Vlade Županije Posavske u Orašju.

   

  Predsjednik Vlade

  _________________________
  Marijan Klaić mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti